Kacper Krakowski

punktacja uzyskana w kolejnych etapach
w ramach przedmiotu Biologia dla Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Nowej Soli, NOWA SÓL
2020/2021


Etap szkolny Biologia
95 z 100 pkt.
95% (zalicza od 80%)
Etap rejonowy Biologia
23 z 27 pkt.
85.2% (zalicza od 85.2%)
Etap wojewódzki Biologia
36 z 50 pkt.
72% (zalicza od 90%)
Finał Biologia
Uzyskano tytuł FINALISTY