Adam Hewa

punktacja uzyskana w kolejnych etapach
w ramach przedmiotu Język Angielski dla Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. K. Makuszyńskiego, SKWIERZYNA
2020/2021


Etap szkolny Język Angielski
89 z 100 pkt.
89% (zalicza od 80%)
Etap rejonowy Język Angielski
52 z 60 pkt.
86.7% (zalicza od 85%)
Etap wojewódzki Język Angielski
50 z 60 pkt.
83.3% (zalicza od 85%)
Finał Język Angielski
Uzyskano tytuł FINALISTY