Igor Tomkiewicz

punktacja uzyskana w kolejnych etapach
w ramach przedmiotu Język Angielski dla Szkoła podstawowa
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2, ŻAGAŃ
2020/2021


Etap szkolny Język Angielski
88 z 100 pkt.
88% (zalicza od 80%)
Etap rejonowy Język Angielski
52 z 60 pkt.
86.7% (zalicza od 85%)
Etap wojewódzki Język Angielski
51 z 60 pkt.
85% (zalicza od 85%)
Finał Język Angielski
Uzyskano tytuł LAUREATA