Zuzanna Bator

punktacja uzyskana w kolejnych etapach
w ramach przedmiotu Biologia dla Szkoła podstawowa
Katolicka Szkoła Podstawowa, NOWA SÓL
2020/2021


Etap szkolny Biologia
86 z 100 pkt.
86% (zalicza od 80%)
Etap rejonowy Biologia
22 z 27 pkt.
81.5% (zalicza od 85.2%)
Etap wojewódzki Biologia
nie spełniono wymagań poprzedniego etapu
Finał Biologia
nie spełniono wymagań poprzedniego etapu