Joanna Zatoń

punktacja uzyskana w kolejnych etapach
w ramach przedmiotu Biologia dla Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Niwicy, NIWICA
2020/2021


Etap szkolny Biologia
82 z 100 pkt.
82% (zalicza od 80%)
Etap rejonowy Biologia
9 z 27 pkt.
33.3% (zalicza od 85.2%)
Etap wojewódzki Biologia
nie spełniono wymagań poprzedniego etapu
Finał Biologia
nie spełniono wymagań poprzedniego etapu