Amelia Jakowicka

punktacja uzyskana w kolejnych etapach
w ramach przedmiotu Biologia dla Szkoła podstawowa
Katolicka Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II, ŻARY
2020/2021


Etap szkolny Biologia
88 z 100 pkt.
88% (zalicza od 80%)
Etap rejonowy Biologia
11 z 27 pkt.
40.7% (zalicza od 85.2%)
Etap wojewódzki Biologia
nie spełniono wymagań poprzedniego etapu
Finał Biologia
nie spełniono wymagań poprzedniego etapu