Lena Stolarska

punktacja uzyskana w kolejnych etapach
w ramach przedmiotu Język Angielski dla Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa, LIPKI WIELKIE
2020/2021


Etap szkolny Język Angielski
99 z 100 pkt.
99% (zalicza od 80%)
Etap rejonowy Język Angielski
54 z 60 pkt.
90% (zalicza od 85%)
Etap wojewódzki Język Angielski
48 z 60 pkt.
80% (zalicza od 85%)
Finał Język Angielski
Uzyskano tytuł FINALISTY