Anna Prokopczyk

punktacja uzyskana w kolejnych etapach
w ramach przedmiotu Język Angielski dla Szkoła podstawowa
Katolicka Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II, ŻARY
2020/2021


Etap szkolny Język Angielski
96 z 100 pkt.
96% (zalicza od 80%)
Etap rejonowy Język Angielski
51 z 60 pkt.
85% (zalicza od 85%)
Etap wojewódzki Język Angielski
52 z 60 pkt.
86.7% (zalicza od 85%)
Finał Język Angielski
Uzyskano tytuł LAUREATA