Hanna Nowak

punktacja uzyskana w kolejnych etapach
w ramach przedmiotu Biologia dla Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza, ŻARY
2020/2021


Etap szkolny Biologia
80 z 100 pkt.
80% (zalicza od 80%)
Etap rejonowy Biologia
8 z 27 pkt.
29.6% (zalicza od 85.2%)
Etap wojewódzki Biologia
nie spełniono wymagań poprzedniego etapu
Finał Biologia
nie spełniono wymagań poprzedniego etapu