Sebastian Grzywacz

punktacja uzyskana w kolejnych etapach
w ramach przedmiotu Fizyka dla Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa nr 1, ZIELONA GÓRA
2020/2021


Etap szkolny Fizyka
93 z 100 pkt.
93% (zalicza od 80%)
Etap rejonowy Fizyka
51 z 60 pkt.
85% (zalicza od 85%)
Etap wojewódzki Fizyka
54 z 60 pkt.
90% (zalicza od 90%)
Finał Fizyka
Uzyskano tytuł LAUREATA