Hanna Starosta

punktacja uzyskana w kolejnych etapach
w ramach przedmiotu Biologia dla Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa nr 18, ZIELONA GÓRA
2020/2021


Etap szkolny Biologia
91 z 100 pkt.
91% (zalicza od 80%)
Etap rejonowy Biologia
24 z 27 pkt.
88.9% (zalicza od 85.2%)
Etap wojewódzki Biologia
46 z 50 pkt.
92% (zalicza od 90%)
Finał Biologia
Uzyskano tytuł LAUREATA