Alexandra Siwek

punktacja uzyskana w kolejnych etapach
w ramach przedmiotu Język Angielski dla Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Deszcznie , DESZCZNO
2020/2021


Etap szkolny Język Angielski
98 z 100 pkt.
98% (zalicza od 80%)
Etap rejonowy Język Angielski
55 z 60 pkt.
91.7% (zalicza od 85%)
Etap wojewódzki Język Angielski
53 z 60 pkt.
88.3% (zalicza od 85%)
Finał Język Angielski
Uzyskano tytuł LAUREATA