Olimpia Raniś

punktacja uzyskana w kolejnych etapach
w ramach przedmiotu Matematyka dla Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Deszcznie , DESZCZNO
2020/2021


Etap szkolny Matematyka
80 z 100 pkt.
80% (zalicza od 80%)
Etap rejonowy Matematyka
25 z 40 pkt.
62.5% (zalicza od 85%)
Etap wojewódzki Matematyka
nie spełniono wymagań poprzedniego etapu
Finał Matematyka
nie spełniono wymagań poprzedniego etapu