wróć do listy publikacji wyników

Nazwa konkursu Język Francuski - Szkoła podstawowa Punkty do zdobycia 100
Próg kwalifikujący 80 pkt z 100 pkt (80%) Zakwalifikowani 5 z 5 (100%)
Data publikacji listy 2021-02-04 08:54:27 Przejście z Etap szkolny do Etap rejonowy
Kolor wiersza
Osoba zakwalifikowana Kolor wiersza
Osoba poniżej progu kwalifikacyjnego
Wyniki z rejonów Żarski, Żagański
Pytania niedostępne Odpowiedzi niedostępne

lp. imię nazwisko punkty max. pkt procent szkoła, miejscowość rejon
1 Natalia Chmielewska 95 100 95% Społeczna Szkoła Podstawowa, Żary Rejon 6
2 Marta Liniewska 95 100 95% Społeczna Szkoła Podstawowa, Żary Rejon 6
3 Alicja Słomka 85 100 85% Społeczna Szkoła Podstawowa, Żary Rejon 6
4 Milena Świerkowska 82 100 82% Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5, Żagań Rejon 6
5 Hanna Mackiewicz 80 100 80% Społeczna Szkoła Podstawowa, Żary Rejon 6

wróć do listy publikacji wyników