wróć do listy publikacji wyników

Nazwa konkursu Język Francuski - Szkoła podstawowa Punkty do zdobycia 100
Próg kwalifikujący 80 pkt z 100 pkt (80%) Zakwalifikowani 10 z 10 (100%)
Data publikacji listy 2021-02-04 08:54:27 Przejście z Etap szkolny do Etap rejonowy
Kolor wiersza
Osoba zakwalifikowana Kolor wiersza
Osoba poniżej progu kwalifikacyjnego
Wyniki z rejonów Zielonogórski, Krośnieński, Miasto Zielona Góra
Pytania niedostępne Odpowiedzi niedostępne

lp. imię nazwisko punkty max. pkt procent szkoła, miejscowość rejon
1 Dominika Barzdo 97 100 97% Szkoła Podstawowa nr 5, Zielona Góra Rejon 5
2 Maja Oliwia Leks 97 100 97% Szkoła Podstawowa nr 5, Zielona Góra Rejon 5
3 Kacper Marcichowski 94 100 94% Szkoła Podstawowa nr 5, Zielona Góra Rejon 5
4 Natalia Julia Kamrat 88 100 88% Szkoła Podstawowa nr 5, Zielona Góra Rejon 5
5 Nikola Kwiatkowska 88 100 88% Szkoła Podstawowa nr 5, Zielona Góra Rejon 5
6 Michalina Kurzawa 87 100 87% Szkoła Podstawowa nr 5, Zielona Góra Rejon 5
7 Julianna Kustra 86 100 86% Szkoła Podstawowa nr 5, Zielona Góra Rejon 5
8 Piotr Tomasz Urbański 82 100 82% Szkoła Podstawowa nr 5, Zielona Góra Rejon 5
9 Weronika Anna Czerwińska 80 100 80% Szkoła Podstawowa nr 5, Zielona Góra Rejon 5
10 Anna Janina Malaryk 80 100 80% Szkoła Podstawowa nr 5, Zielona Góra Rejon 5

wróć do listy publikacji wyników