wróć do listy publikacji wyników

Nazwa konkursu Język Francuski - Szkoła podstawowa Punkty do zdobycia 100
Próg kwalifikujący 80 pkt z 100 pkt (80%) Zakwalifikowani 1 z 1 (100%)
Data publikacji listy 2021-02-04 08:54:27 Przejście z Etap szkolny do Etap rejonowy
Kolor wiersza
Osoba zakwalifikowana Kolor wiersza
Osoba poniżej progu kwalifikacyjnego
Wyniki z rejonów Gorzowski, Strzelecko-drezdenecki, Miasto Gorzów Wlkp.
Pytania niedostępne Odpowiedzi niedostępne

lp. imię nazwisko punkty max. pkt procent szkoła, miejscowość rejon
1 Jakub Krawczak 95 100 95% Szkoła Podstawowa nr 20, Gorzów Wielkopolski Rejon 1

wróć do listy publikacji wyników