wróć do listy publikacji wyników

Nazwa konkursu Język Niemiecki - Szkoła podstawowa Punkty do zdobycia 100
Próg kwalifikujący 80 pkt z 100 pkt (80%) Zakwalifikowani 5 z 5 (100%)
Data publikacji listy 2021-02-04 08:53:54 Przejście z Etap szkolny do Etap rejonowy
Kolor wiersza
Osoba zakwalifikowana Kolor wiersza
Osoba poniżej progu kwalifikacyjnego
Wyniki z rejonów Nowosolski, Wschowski
Pytania niedostępne Odpowiedzi niedostępne

lp. imię nazwisko punkty max. pkt procent szkoła, miejscowość rejon
1 Adrianna Kujawa 87 100 87% Szkoła Podstawowa nr 1 We Wschowie, Wschowa Rejon 4
2 Dominika Sokołowska 87 100 87% Szkoła Podstawowa, Szlichtyngowa Rejon 4
3 Patrycja Zalesska 85 100 85% Szkoła Podstawowa, Sława Rejon 4
4 Patrycja Szulc 84 100 84% Szkoła Podstawowa, Mirocin Dolny Rejon 4
5 Nadia Cicharska 80 100 80% Szkoła Podstawowa nr 2, Wschowa Rejon 4

wróć do listy publikacji wyników