21 marca 2024

Konkurs – Paryżˈ24. Polski wkład w historię igrzysk olimpijskich

Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Kielcach zaprasza uczniów szkół podstawowych do udziału w ogólnopolskim konkursie Paryżˈ24. Polski wkład w historię igrzysk olimpijskich.

Z okazji setnej rocznicy pierwszego startu polskiej reprezentacji na igrzyskach olimpijskich organizator zachęca do udziału w ogólnopolskim konkursie Paryżˈ24. Polski wkład w historię igrzysk olimpijskich. Do udziału w wydarzeniu zaprasza uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych, podopiecznych placówek opiekuńczo-wychowawczych, świetlic i klubów znajdujących się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie pracy konkursowej poświęconej polskiemu olimpijczykowi, którego sukcesy sportowe w duchu zasad fair play na arenie międzynarodowej zachwyciły świat, dając radość rodakom i propagując dobre imię Polski.

W zależności od grupy wiekowej, pracę konkursową należy przygotować w wybranej formie:

  • projekt kartki pocztowej – uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej,
  • projekt graficzny transparentu – uczniowie klas VII-VIII szkoły podstawowej,
  • animacja w formacie GIF – uczniowie szkoły ponadpodstawowej .

Każda praca powinna zawierać ponadto krótki opis uzasadniający wybór autora.

Termin nadsyłania prac: do 10 maja 2024 r.

Ogłoszenie listy laureatów: 29 maja 2024 r.

Uroczysta gala wręczenia nagród odbędzie się 13 czerwca 2024 r. w Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie.
Partnerem wydarzenia jest Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie. Honorowy patronat nad konkursem objął Polski Komitet Olimpijski.

W załączeniu regulamin konkursu.

Plakat
image description

Załączniki

Regulamin konkursu Paryż '24
Data: 2024-03-21, rozmiar: 149 KB
Załącznik nr 1 do regulaminu Paryż '24
Data: 2024-03-21, rozmiar: 57 KB
Załącznik nr 2 do regulaminu Paryż '24
Data: 2024-03-21, rozmiar: 79 KB
Załącznik nr 3 do regulaminu Paryż '24
Data: 2024-03-21, rozmiar: 79 KB
Załącznik nr 4 do regulaminu Paryż '24
Data: 2024-03-21, rozmiar: 78 KB