6 lutego 2024

Konkurs „Nieodpłatna pomoc prawna i obywatelska – jest także dla mnie!”

Ministerstwo Sprawiedliwości ogłasza Konkurs „Nieodpłatna pomoc prawna i obywatelska – jest także dla mnie!” w tematyce dotyczącej realizacji zadań z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945; dalej „ustawa”).

Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszych prac plastycznych w postaci plakatu i komiksu, mających charakter informacyjny i promujący system nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, które będą mogły zostać wykorzystane do popularyzacji systemu nieodpłatnej pomocy.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych, a więc do uczniów czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum, trzyletniej branżowej szkoły I stopnia i trzyletniej szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 17 marca 2024 roku.

Szczegółowe informacje oraz regulamin znajdują się w aktualnościach na stronie internetowej organizatora.

W razie dodatkowych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt: nieodplatnapomoc@ms.gov.pl