14 września 2023

Konkurs NBP na pracę pisemną – zapraszamy do udziału

Narodowy Bank Polski zaprasza uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych do udziału w XXI edycji „Konkursu na pracę pisemną”. Tematyka prac konkursowych nawiązuje do patrona roku 2023 – Mikołaja Kopernika. Patronat honorowy nad konkursem objął Minister Edukacji i Nauki.

Tematyka prac konkursowych

Konkurs jest organizowany w dwóch kategoriach wiekowych. Pierwszą grupę stanowią uczniowie klas VII-VIII szkół podstawowych, a drugą uczniowie szkół ponadpodstawowych.

Tematami prac w XXI edycji przedsięwzięcia są:

  • dla uczniów VII i VIII klasy szkół podstawowych: Czy uważasz, że Mikołaj Kopernik miałby szansę na nagrodę w dziedzinie ekonomii? Przeanalizuj jego dokonania, poszukaj argumentów za i przeciw;
  • dla uczniów szkół ponadpodstawowych: Jaki element dorobku naukowego Mikołaja Kopernika w dziedzinie ekonomii jest najbardziej znany? Czy jest on dostrzegany i obecny w innych sferach aktywności człowieka (kulturze, nauce, rozrywce, rozwoju technologii)?

Wymagania konkursowe

Prace konkursowe powinny być przygotowane w języku polskim. Wymagana objętość to nie mniej niż 5 i nie więcej niż 10 stron formatu A4. Prace mogą zawierać elementy graficzne, takie jak zdjęcia czy wykresy. Do prac należy załączyć bibliografię.

Nagrody dla zwycięzców

W obu kategoriach wiekowych zostaną przyznane po trzy nagrody główne i po trzy wyróżnienia:

  • I miejsce – 4000 zł,
  • II miejsce – 3500 zł,
  • III miejsce – 3000 zł,
  • wyróżnienie – 1500 zł.

Przewidziano tez nagrody za wsparcie merytoryczne dla nauczycieli-opiekunów nagrodzonych uczniów.

Termin nadsyłania prac

Prace konkursowe należy przesyłać do 10 października 2023 r. za pośrednictwem folmularza zgłoszeniowego.

Laureatów poznamy na przełomie listopada i grudnia 2023 r.

Załączniki

plakat_konkurs_ponadpodstawowe
Data: 2023-09-14, rozmiar: 343 KB
plakat_konkurs_SP
Data: 2023-09-14, rozmiar: 343 KB

godłoL U B U S K I   K U R A T O R   O Ś W I A T Y

 

Szanowni Państwo
Dyrektorzy i Nauczyciele,
Drodzy Uczniowie!

Kolejne wakacje za nami. Dzisiaj uroczyście rozpoczynamy nowy rok szkolny, rok wielu zmian w szkołach, ale też rok kontynuacji. Otwarcie pierwszych Branżowych Centrów Umiejętności, wprowadzenie nowego przedmiotu „Biznes i zarządzanie”, kontynuacja „Historii i teraźniejszości”, rozwój programu „Laboratoria Przyszłości” w szkołach ponadpodstawowych, zwiększenie finansowania m. in. programów „Poznaj Polskę”, „WF z AWF”, laptopy dla uczniów – to tylko wybrane zmiany, które będą obowiązywać w nowym roku szkolnym. Wśród kierunków, które będą realizowane w szkołach i placówkach oświatowych w roku szkolnym 2023/2024 znalazły się: wspomaganie wychowawczej roli rodziny, działania w zakresie edukacji klasycznej, doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, rozwój kształcenia zawodowego, wspieranie uczniów w rozwijaniu ich aktywności fizycznej, rozwój umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli.

Drodzy Nauczyciele! Praca, którą wykonujecie jest nieoceniona. Wierzę, że Państwa upór, oddanie i zaangażowanie zaowocują jeszcze lepszymi wynikami nauczania, większą liczbą zadowolonych wychowanków i Państwa satysfakcją w pracy.

Drodzy Uczniowie! Dla wielu z Was będzie to pierwszy rok, jaki spędzicie w nowej szkole. Dla innych z kolei ostatni, zakończony egzaminami, po których znajdziecie się w nowych szkołach. Wszyscy dziś ponownie stajecie przed ogromną szansą. Mam nadzieję, że z tej szansy skorzystacie. Ta szansa to dobre warunki nauki i wspaniali nauczyciele, którzy z pewnością dołożą wszelkich starań, aby zapewnić Wam jak najwyższy poziom edukacji.

Wszystkim, dla których ważna jest edukacja i wychowanie młodego pokolenia Lubuszan, życzę pełnego sukcesów, spokojnego roku szkolnego 2023/2024.

Lubuski Kurator Oświaty

Ewa Rawa