6 października 2023

Konkurs na projekt z dziedziny elektroniki „Elektronika – by żyło się łatwiej”

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej wraz z partnerami firmami SIEMENS Polska oraz KAMAMI ogłasza konkurs na najciekawszy projekt z dziedziny elektroniki, informatyki lub automatyki „Elektronika – by żyło się łatwiej”

Konkurs kierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych – szczególnie liceów o profilach matematyczno-fizycznych i politechnicznych oraz techników kształcących w kierunkach: technik elektronik, mechatronik, informatyk, automatyk i pokrewnych.
Do konkursu można zgłaszać zrealizowane projekty będące przykładami praktycznych zastosowań szeroko pojętej elektroniki. Mogą nimi być przykładowo:

 • układy elektroniczne,
 • systemy mechatroniczne,
 • aplikacje sterowników programowalnych PLC takich jak SIMATIC S7, LOGO! oraz innych,
 • aplikacje na mikrokontrolery,
 • aplikacje na smartfony i tablety,
 • programy komputerowe.

 

Zakres zastosowań może obejmować między innymi:

 • wszelkie udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami (niedowidzących, niedosłyszących, mających problemy z komunikacją, poruszaniem itp.),
 • elektronika dla zdrowia – rozwiązania wspomagające trening, dietę oraz kuracje,
 • rozwiązania z zakresu ochrony zdrowia,
 • elementy automatyki domowej – automatyczne systemy ogrzewania i wentylacji, sterowanie bramami, oknami, roletami oraz domowe systemy bezpieczeństwa (zabezpieczenia antywłamaniowe, symulatory obecności osób itp.),
 • pozyskiwanie i gromadzenie energii ze szczególnym uwzględnieniem źródeł odnawialnych,
 • systemy dokarmiania zwierząt domowych oraz nawadniania roślin podczas nieobecności domowników,
 • stacje meteorologiczne oraz systemy monitoringu zanieczyszczeń,
 • systemy odmierzania czasu (np. rejestrowanie czasu użytkowania urządzeń i materiałów eksploatacyjnych),
 • systemy oświetlenia awaryjnego,
 • wszelkie urządzenia ruchome – w tym modele pojazdów, robotów kroczących, konstrukcje latające, zwłaszcza zasilane „zieloną” energią,
 • urządzenia warsztatowe – przyrządy pomiarowe, zautomatyzowane obrabiarki, drukarki 3D,
 • pomoce dydaktyczne zarówno sprzętowe jak i programowe.

 

W konkursie mogą brać udział projekty oryginalne, jak również projekty już prezentowane w innych konkursach (z wyjątkiem prac prezentowanych w poprzednich edycjach konkursu „Elektronika – by żyło się łatwiej”). Przyjmowane będą zarówno projekty indywidualne, jak i tworzone w zespołach dwuosobowych. Osoby zamierzające wziąć udział w konkursie powinny postąpić wg. instrukcji rejestracji podając proponowany temat projektu, swoje dane oraz dane nauczyciela-opiekuna. Termin rejestracji upływa z dniem 17 grudnia 2023, zachęcamy jednak do wcześniejszej rejestracji, co usprawni prace organizacyjne. Następnie, szczegółowy opis zrealizowanego projektu w postaci dokumentu PDF o objętości nie przekraczającej 6 stron należy przesłać na stronę konkursu do dnia 14 stycznia 2024. Do dokumentu należy dodać link do filmu prezentującego uzyskane rozwiązanie w działaniu o czasie trwania nie dłuższym niż 5 minut. Film może być umieszczony w dowolnym serwisie udostępniania plików multimedialnych. Szczegóły dotyczące formy dokumentu określone są w Regulaminie, który można znaleźć na stronie konkursu. Szablon projektu udostępniony jest dla zarejestrowanych uczestników.

Spośród autorów przesłanych projektów wyłonione zostanie grono finalistów. Osoby zakwalifikowane do finału zostaną szczegółowo poinformowane o planowanym przebiegu przeglądów finałowych oraz wymaganiach dotyczących prezentacji. Finał odbędzie się
na przełomie marca i kwietnia  2024. Uczestnicy finału przedstawią swoje projekty w formie 10 minutowych prezentacji. Wszyscy finaliści otrzymają cenne nagrody fundowane przez sponsorów. Spośród nich, wyłonieni zostaną laureaci, którzy otrzymają roczne stypendium fundowane przez Dziekana Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej (pod warunkiem, że podejmą studia na kierunku Elektronika i Telekomunikacja na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki). Nagrody przewidziane są również dla szkół, z których wywodzą się laureaci. Ponadto, laureaci otrzymają prawo do dodatkowego stypendium przez okres 12 miesięcy na pierwszym roku studiów w wysokości 500 zł miesięcznie, korzyść w postaci sfinansowania zakwaterowania w domu studenckim przez okres 10 miesięcy, a także możliwość przyznania 30% punktów w procesie rekrutacji. Przyznanie tych dodatkowych nagród stało się możliwe, dzięki realizacji przez Politechnikę Śląską programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”.

Więcej informacji o konkursie można znaleźć na stronie Konkurs_Elektronika – by żyło się łatwiej

Załączniki

Regulamin
Data: 2023-10-06, rozmiar: 599 KB