26 kwietnia 2023

Konkurs Moja szkoła ambasadorem bezpieczeństwa w ruchu drogowym

Szanowni Państwo,

informuję, że Główny Inspektorat Transportu Drogowego (GITD) rozpoczął realizację projektu pn. „Bezpieczna Szkoła Krokodylka Tirka” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Jednym z elementów projektu jest konkurs pod hasłem „Moja szkoła ambasadorem bezpieczeństwa w ruchu drogowym”, który adresowany jest do uczniów klas 0-3 szkół podstawowych.

Konkurs polega na nagraniu przez klasę krótkiego filmu i zgłoszeniu go w ramach jednej z dwóch kategorii: klasy 0-1 lub 2-3. Film musi mieć charakter edukacyjny i przedstawiać co najmniej trzy różne przykłady stosowania się do zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Konkurs rozpocznie się 21 kwietnia i potrwa do 31 maja 2023 r. Aby zgłosić szkołę do udziału w konkursie należy przesłać na adres konkurs.tirka@gitd.gov.pl kompletne zgłoszenie zawierające: uzupełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy, link do pobrania filmu (zgłaszanej pracy konkursowej), jak również komplet niezbędnych oświadczeń. Zgłoszenie do udziału w konkursie powinno być dokonane przez pracownika szkoły (np. wychowawcę klasy). Komplet niezbędnych formularzy oraz szczegółowe informacje konieczne do udziału w konkursie będą dostępne od 21 kwietnia br. na stronie www.gov.pl/web/gitd/konkurs-filmowy.