27 czerwca 2023

Konkurs „Mapa bogactwa bioróżnorodności wsi”

Fundacja Ziemia i Ludzie zaprasza Uczniów i Nauczycieli do udziału w konkursie „Mapa bogactwa bioróżnorodności wsi”, który trwać będzie od 4 września do połowy listopada 2023 roku. Celem konkursu jest podniesienie świadomości ekologicznej uczniów w zakresie ochrony różnorodności biologicznej obszarów wiejskich. Konkurs realizowany jest w ramach projektu „Bioróżnorodność – bogactwo wsi” dofinansowanego w ramach Funduszy Norweskich.

 

W ramach konkursu Zespoły uczniów, wraz z nauczycielem – Opiekunem Zespołu, będą rozpoznawać, inwentaryzować i prezentować różnorodność biologiczną swojej okolicy oraz wskazywać istniejące dla niej zagrożenia. Zgłoszenia będą miały formę zdjęć wraz z opisami, umieszczonymi na cyfrowej „Mapie bogactwa bioróżnorodności” na portalu www.bogactwowsi.pl. Mapa i umieszczone na niej wyniki obserwacji terenowych, zdjęcia
i opisy, stanowić będą unikalny przewodnik, dzięki któremu każdy mieszkaniec i turysta będzie mógł poznawać walory przyrodnicze swojego województwa. Zaangażowanie uczniów
w proces, w wyniku którego powstanie przewodnik dostępny szerokiemu odbiorcy,
da uczestnikom poczucie sprawczości i możliwość osobistego zaangażowania w promocje
i ochronę lokalnych zasobów przyrodniczych.

Konkurs zachęci uczestników do zapoznania się z często nieznanymi bliżej, lokalnymi formami ochrony przyrody krajobrazu wiejskiego, zwrócenia uwagi na korzystny i niekorzystny wpływ działalności człowieka na środowisko, zachęci do podejrzenia życia organizmów żywych w ich naturalnym środowisku oraz obserwacji zjawisk zachodzących w przyrodzie.

UWAGA: Każda szkoła może wziąć udział!

Obserwacje mogą być prowadzone także na terenach administracyjnie należących do miast ale mających cechy krajobrazu wiejskiego/rolniczego lub obszaru chronionego. Przez cechy rozumiemy między innymi zarówno ekosystemy, które można spotkać na obszarach wiejskich (np. mokradła, pola, lasy, łąki etc.) jak i gatunki lub formy ochrony przyrody. Można je też pokazywać w kontekście lub w opozycji do problematyki przyrody w mieście.

 

Czekają atrakcyjne nagrody dla uczniów, nauczycieli i szkół !

Więcej informacji na stronie : www.bogactwowsi.pl  w zakładce Konkurs

Pytania można zadawać pod adresem: konkurs@bogactwowsi.pl

Załączniki

Przewodnik po Konkursie dla Nauczycieli
Data: 2023-06-27, rozmiar: 4 MB
Regulamin konkursu
Data: 2023-06-27, rozmiar: 253 KB

godłoL U B U S K I   K U R A T O R   O Ś W I A T Y

 

Szanowni Państwo
Dyrektorzy i Nauczyciele,
Drodzy Uczniowie!

Kolejne wakacje za nami. Dzisiaj uroczyście rozpoczynamy nowy rok szkolny, rok wielu zmian w szkołach, ale też rok kontynuacji. Otwarcie pierwszych Branżowych Centrów Umiejętności, wprowadzenie nowego przedmiotu „Biznes i zarządzanie”, kontynuacja „Historii i teraźniejszości”, rozwój programu „Laboratoria Przyszłości” w szkołach ponadpodstawowych, zwiększenie finansowania m. in. programów „Poznaj Polskę”, „WF z AWF”, laptopy dla uczniów – to tylko wybrane zmiany, które będą obowiązywać w nowym roku szkolnym. Wśród kierunków, które będą realizowane w szkołach i placówkach oświatowych w roku szkolnym 2023/2024 znalazły się: wspomaganie wychowawczej roli rodziny, działania w zakresie edukacji klasycznej, doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, rozwój kształcenia zawodowego, wspieranie uczniów w rozwijaniu ich aktywności fizycznej, rozwój umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli.

Drodzy Nauczyciele! Praca, którą wykonujecie jest nieoceniona. Wierzę, że Państwa upór, oddanie i zaangażowanie zaowocują jeszcze lepszymi wynikami nauczania, większą liczbą zadowolonych wychowanków i Państwa satysfakcją w pracy.

Drodzy Uczniowie! Dla wielu z Was będzie to pierwszy rok, jaki spędzicie w nowej szkole. Dla innych z kolei ostatni, zakończony egzaminami, po których znajdziecie się w nowych szkołach. Wszyscy dziś ponownie stajecie przed ogromną szansą. Mam nadzieję, że z tej szansy skorzystacie. Ta szansa to dobre warunki nauki i wspaniali nauczyciele, którzy z pewnością dołożą wszelkich starań, aby zapewnić Wam jak najwyższy poziom edukacji.

Wszystkim, dla których ważna jest edukacja i wychowanie młodego pokolenia Lubuszan, życzę pełnego sukcesów, spokojnego roku szkolnego 2023/2024.

Lubuski Kurator Oświaty

Ewa Rawa