23 maja 2023

Konkurs „JA-MY-POLSKA. MŁODYCH ZMAGANIA Z TOŻSAMOŚCIĄ”

Instytut Filozofii Uniwersytetu Zielonogórskiego zaprasza młodzież szkół średnich województwa lubuskiego do wzięcia udziału w konkursie filozoficznym „JA-MY-POLSKA. MŁODYCH ZMAGANIA Z TOŻSAMOŚCIĄ”

Celem Konkursu jest zachęcenie i inspiracja młodych mieszkańców województwa lubuskiego do refleksji nad tożsamością indywidualną i wspólnotową, lokalną i narodową, a także zapoznanie z historią regionu, źródłami kultury lokalnej, stworzenie okazji do poszukiwania związków tożsamości indywidualnej z kulturą narodową oraz tradycyjnych i współczesnych form wyrażania patriotyzmu i przywiązania do kultury lokalnej.

Konkurs polega na stworzeniu autorskiej pracy na temat „Moja tożsamość” w jednej z czterech kategorii: esej filozoficzny, utwór literacki, utwór plastyczny, komiks.

Prace konkursowe wraz z kartą zgłoszenia (załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu) należy dostarczyć na adres mailowy: konkurs@obliczafilozofii.pl (w przypadku prac w wersji elektronicznej) lub do siedziby Instytutu Filozofii UZ (Aleja Wojska Polskiego 71A, 65-762, pok. 242) osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie do 15 listopada 2023 roku.

Dla autorów najciekawszych prac czekają atrakcyjne nagrody a wyróżnione prace zostaną opublikowane w specjalnym pokonkursowym wydawnictwie.

Szczegóły konkursy oraz regulamin dostępny jest na stronie:
www.obliczafilozofii.pl w zakładce „Konkurs filozoficzny” .

Załączniki

KARTA ZGŁOSZENIA
Data: 2023-05-23, rozmiar: 16 KB
REGULAMIN KONKURSU FILOZOFICZNEGO
Data: 2023-05-23, rozmiar: 206 KB