15 maja 2023

Konkurs fotograficzny z okazji Dnia Dziecka 2023 pt. „Zrób zdjęcie przyjaźni”

Szanowni Państwo, zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym z okazji Dnia Dziecka 2023 pt. „Zrób zdjęcie przyjaźni” organizowanym przez Biuro Rzecznika Praw Dziecka. Organizatorzy ustalili trzy kategorie wiekowe. Kategoria I obejmuje dzieci z klas 0-IV szkół podstawowych, kategoria II to klasy V-VIII szkół podstawowych, a kategoria III przeznaczona jest dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

Dzieci i młodzież zainteresowane udziałem w konkursie powinny do 26 maja br. przesłać – za zgodą rodzica/opiekuna prawnego – wypełniony formularz zgłoszenia oraz zdjęcie wraz z imieniem
i nazwiskiem autora, i informacją o kategorii wiekowej – na adres: konkurs@brpd.gov.pl. Jeśli autor zdjęcia jest pełnoletni, może sam dokonać zgłoszenia.

Szczegóły konkursu, regulamin oraz pliki formularzy są dostępne na stronie:

https://brpd.gov.pl/2023/05/04/zrob-zdjecie-przyjazni-i-zgarnij-nagrody/

Załączniki