25 maja 2023

Konkurs „eduAKCJA medialna w szkole”

Szanowni Państwo, Centrum Edukacji Medialnej zaprasza do udziału w ogólnopolskim konkursie ,,eduAKCJA medialna w szkole”.

Przedmiotem konkursu jest opracowanie autorskich materiałów edukacyjnych np. konspektów, scenariuszy zajęć, projektów i innych wytworów na potrzeby edukacji medialnej w szkołach. Jest to inicjatywa służąca: zachęceniu nauczycieli do zaangażowania się w realizację zapisów programu nauczania medialnego w szkołach, popularyzacji wiedzy o mediach, jej promocji, a także wsparciu uczniów w świadomym i krytycznym odbiorze treści w środkach masowego przekazu.

Konkurs skierowany jest do nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Termin zgłoszenia udziału w konkursie mija 31 maja 2023 r .

Szczegóły i regulamin konkursu dostępne są na stronie internetowej: https://cempolska.pl/konkurs/