14 września 2023

Konkurs dla uczniów i nauczycieli na podstawie gry wideo „This Game of Mine”

Fundacja na Rzecz Wielkich Historii wspólnie z Centrum Rozwoju Pomysłów Kreatywnych zapraszają uczniów (16+) i nauczycieli szkół ponadpodstawowych do wzięcia udziału w konkursie This Game of Mine. Oparty jest on na pierwszej w historii polskiej edukacji grze, która znalazła się wśród propozycji szkolnych lektur uzupełniających – This War of Mine, produkcji polskiego studia 11 bit studios (również m.in. Frostpunk). Konkurs wystartował 11 września 2023 r. i potrwa do połowy listopada.


Zadaniem konkursowym dla uczniów jest napisanie opowiadania, reportażu lub pamiętnik na podstawie gry This War of Mine i przesłanie zgłoszenia na stronie konkursu: https://thisgameofmine.pl/ Praca powinna liczyć od 6000 do 20000 znaków ze spacjami i być podpisana wybranym pseudonimem.

Zadaniem dla nauczycieli jest stworzenie scenariusza lekcji na podstawie gry This War of Mine i przeprowadzenie jej ze swoimi uczniami. Przeprowadzoną lekcję należy udokumentować i przesłać zgłoszenie przez formularz na stronie konkursu https://thisgameofmine.pl/

Konkurs rozpoczął się 11 września 2023 r. i potrwa do 15 listopada 2023 r. Mogą wziąć w nim udział uczniowie, którzy ukończyli 16 lat. Konkurs skierowany jest do wszystkich nauczycieli szkól średnich, niezależnie od specjalizacji. Oczywiście na pewno zainteresuje nauczycieli języka polskiego lub historii. Ale gra porusza tematy, które mogą być omówione na lekcjach etyki lub wiedzy o społeczeństwie. Może być również ciekawym punktem wyjścia do przeprowadzenia godziny wychowawczej.

Celem konkursu jest pokazanie, że wartościowa historia może być opowiedziana w różny sposób, nie tylko poprzez podręczniki. Historię można poznawać na wiele ciekawych i absorbujących sposobów. Jednym z nich jest właśnie gra This War of Mine, która jest dowodem, że nauka nie musi być nudna i w przystępny sposób może angażować młodych ludzi.

Za najciekawsze zgłoszenia przewidziane są atrakcyjne nagrody pieniężne:
Dla uczniów:

  1. 1200 zł za zajęcie pierwszego miejsca
  2. 800zł za zajęcie drugiego miejsca
  3. 500 zł za zajęcie trzeciego miejsca
  • Dla wszystkich uczestników producent gry 11 bit studios przekaże kody do aktywacji gry Frostpunk

Dla nauczycieli:

  1. 3000 zł za zajęcie pierwszego miejsca
  2. 2500 zł za zajęcie drugiego miejsca
  3. 2000 zł za zajęcie trzeciego miejsca

This War of Mine to pierwsza gra w historii polskiej edukacji, która znalazła się wśród propozycji szkolnych lektur uzupełniających i może być wykorzystywana jako materiał dydaktyczny w szkołach ponadpodstawowych. This War of Mine jest opowieścią o przetrwaniu cywilów w mieście ogarniętym wojną. Ponury realizm konfliktu zbrojnego, nieoczywiste wybory moralne i walka o życie pozwalają spojrzeć na trudną tematykę z perspektywy uczestnika wydarzeń. Gra powstała na podstawie analizy szeregu konfliktów zbrojnych z ostatnich kilkudziesięciu lat i pokazuje perspektywę cywilów, którzy każdego dnia walczą o przetrwanie i muszą dokonywać wielu trudnych wyborów.

Grę można pobrać bezpłatnie do celów edukacyjnych na stronie konkursowe: https://thisgameofmine.pl/ lub na stronie Ministerstwa https://www.gov.pl/web/grywedukacji/this-war-of-mine

Załączniki

godłoL U B U S K I   K U R A T O R   O Ś W I A T Y

 

Szanowni Państwo
Dyrektorzy i Nauczyciele,
Drodzy Uczniowie!

Kolejne wakacje za nami. Dzisiaj uroczyście rozpoczynamy nowy rok szkolny, rok wielu zmian w szkołach, ale też rok kontynuacji. Otwarcie pierwszych Branżowych Centrów Umiejętności, wprowadzenie nowego przedmiotu „Biznes i zarządzanie”, kontynuacja „Historii i teraźniejszości”, rozwój programu „Laboratoria Przyszłości” w szkołach ponadpodstawowych, zwiększenie finansowania m. in. programów „Poznaj Polskę”, „WF z AWF”, laptopy dla uczniów – to tylko wybrane zmiany, które będą obowiązywać w nowym roku szkolnym. Wśród kierunków, które będą realizowane w szkołach i placówkach oświatowych w roku szkolnym 2023/2024 znalazły się: wspomaganie wychowawczej roli rodziny, działania w zakresie edukacji klasycznej, doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, rozwój kształcenia zawodowego, wspieranie uczniów w rozwijaniu ich aktywności fizycznej, rozwój umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli.

Drodzy Nauczyciele! Praca, którą wykonujecie jest nieoceniona. Wierzę, że Państwa upór, oddanie i zaangażowanie zaowocują jeszcze lepszymi wynikami nauczania, większą liczbą zadowolonych wychowanków i Państwa satysfakcją w pracy.

Drodzy Uczniowie! Dla wielu z Was będzie to pierwszy rok, jaki spędzicie w nowej szkole. Dla innych z kolei ostatni, zakończony egzaminami, po których znajdziecie się w nowych szkołach. Wszyscy dziś ponownie stajecie przed ogromną szansą. Mam nadzieję, że z tej szansy skorzystacie. Ta szansa to dobre warunki nauki i wspaniali nauczyciele, którzy z pewnością dołożą wszelkich starań, aby zapewnić Wam jak najwyższy poziom edukacji.

Wszystkim, dla których ważna jest edukacja i wychowanie młodego pokolenia Lubuszan, życzę pełnego sukcesów, spokojnego roku szkolnego 2023/2024.

Lubuski Kurator Oświaty

Ewa Rawa