20 września 2023

Konkurs dla nauczycieli „Sprawiedliwi z Markowej”

Szanowni nauczyciele,

Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Instytut Pamięci Narodowej ma przyjemność ogłosić konkurs „Sprawiedliwi z Markowej”. Wpisuje się on w obchody związane z przypadającą na 10 września 2023 r. beatyfikacją rodziny Ulmów – zamordowanej przez niemieckiego okupanta w zemście za udzielanie pomocy Żydom.

Konkurs jest przeznaczony dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych uczących historii oraz innych przedmiotów. Wśród najważniejszych celów konkursu jest poszerzenie kreatywności i innowacyjnego podejścia do lekcji historii oraz poszerzenie wiedzy uczniów o Holokauście i wielu oblicz polskiej pomocy skierowanej do Żydów podczas II wojny światowej.  Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu scenariusza 45-minutowej lekcji poświęconego rodzinie Ulmów i stosunkom polsko-żydowskich w czasie II wojny światowej. Laureaci i wyróżnieni w konkursie nauczyciele otrzymają nagrody rzeczowe oraz zaproszenie na finansowany przez IPN wyjazd seminaryjny.

Scenariusz lekcji powinien obejmować:

 • informacje biograficzne dotyczące członków rodziny Ulmów;
 • informacje dotyczące zjawiska polskiej pomocy Żydom podczas II wojny światowej;
 • informacje dotyczące relacji polsko-żydowskich podczas II wojny światowej;
 • informacje dotyczące miejsca Żydów w historii miejscowości lub regionu, w którym mieści się szkoła zatrudniająca nauczyciela.

Nauczyciele z województwa lubuskiego mogą przesyłać do 30 października 2023 r. zgłoszenia na adres poczty elektronicznej: e.wojtys@ko-gorzow.edu.pl.
Trzy najlepsze prace w województwie dopuszczone do ogólnokrajowego etapu konkursu, zostaną wskazane w komunikacie na stronie internetowej kuratorium oświaty nie później niż 10 grudnia 2023 r.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • dane nauczyciela – autora projektu edukacyjnego:
 1. imię i nazwisko nauczyciela,
 2. adres e-mail,
 3. numer telefonu kontaktowego,
 4. nazwę i adres szkoły, w której nauczyciel pracuje;
 • scenariusz 45-minutowej lekcji
 • skan podpisanych:
 1. oświadczenia o akceptacji Regulaminu oraz o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatorów i wykorzystanie wizerunku, których wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu;
 2. oświadczenia dyrektora szkoły, stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu

Szczegółowe informacje wraz z materiałami wideo dostępne na stronie Ministerstwa : Konkurs_Sprawiedliwi z Markowej

 

Załączniki

godłoL U B U S K I   K U R A T O R   O Ś W I A T Y

 

Szanowni Państwo
Dyrektorzy i Nauczyciele,
Drodzy Uczniowie!

Kolejne wakacje za nami. Dzisiaj uroczyście rozpoczynamy nowy rok szkolny, rok wielu zmian w szkołach, ale też rok kontynuacji. Otwarcie pierwszych Branżowych Centrów Umiejętności, wprowadzenie nowego przedmiotu „Biznes i zarządzanie”, kontynuacja „Historii i teraźniejszości”, rozwój programu „Laboratoria Przyszłości” w szkołach ponadpodstawowych, zwiększenie finansowania m. in. programów „Poznaj Polskę”, „WF z AWF”, laptopy dla uczniów – to tylko wybrane zmiany, które będą obowiązywać w nowym roku szkolnym. Wśród kierunków, które będą realizowane w szkołach i placówkach oświatowych w roku szkolnym 2023/2024 znalazły się: wspomaganie wychowawczej roli rodziny, działania w zakresie edukacji klasycznej, doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, rozwój kształcenia zawodowego, wspieranie uczniów w rozwijaniu ich aktywności fizycznej, rozwój umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli.

Drodzy Nauczyciele! Praca, którą wykonujecie jest nieoceniona. Wierzę, że Państwa upór, oddanie i zaangażowanie zaowocują jeszcze lepszymi wynikami nauczania, większą liczbą zadowolonych wychowanków i Państwa satysfakcją w pracy.

Drodzy Uczniowie! Dla wielu z Was będzie to pierwszy rok, jaki spędzicie w nowej szkole. Dla innych z kolei ostatni, zakończony egzaminami, po których znajdziecie się w nowych szkołach. Wszyscy dziś ponownie stajecie przed ogromną szansą. Mam nadzieję, że z tej szansy skorzystacie. Ta szansa to dobre warunki nauki i wspaniali nauczyciele, którzy z pewnością dołożą wszelkich starań, aby zapewnić Wam jak najwyższy poziom edukacji.

Wszystkim, dla których ważna jest edukacja i wychowanie młodego pokolenia Lubuszan, życzę pełnego sukcesów, spokojnego roku szkolnego 2023/2024.

Lubuski Kurator Oświaty

Ewa Rawa