1 lutego 2024

Konkurs dla nauczycieli „Sprawiedliwi z Markowej” – ogłoszenie końcowych wyników końcowych

Komunikat Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie wyników konkursu „Sprawiedliwi z Markowej”

Obradująca na posiedzeniu w dniu 29 stycznia 2024 r. Kapituła Konkursu „Sprawiedliwi z Markowej”, na podstawie regulaminu konkursu dla nauczycieli (§ 5), organizowanego przez Ministra Edukacji i Nauki na podstawie art. 28b ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2023 r. poz. 900) oraz Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ustaliła listę laureatów i nauczycieli wyróżnionych w konkursie.

Laureaci:

1. Jakub Niewiński – laureat I miejsca, 320 punktów
2. Ewa Socha – laureatka II miejsca, 318 punktów
3. Agnieszka Kuźmiuk-Ciekanowska – laureatka III miejsca, 296 punktów

Wyróżnieni finaliści:

4. Janusz Harpula –288 punktów
5. Izabela Szczęsny – 287 punktów
6. Karina Godlewska-Sobótka – 284 punkty
7. Przemysław Górski – 279 punktów
8. Renata Chrzanowska – 270 punktów
9. Piotr Rakowicz – 268 punktów,
10. Damian Fleszer – 265 punktów
11. Aleksandra Mikucka – 261 punktów
12. Beata Rybarczyk – 255 punktów
13. Dorota Fryc-Piętak – 251 punktów
14. Dominika Domagała – 238 punktów
15. Piotr Kosecki – 237 punktów

Informacje o miejscu i terminie wręczenia nagród oraz szczegółach organizacyjnych związanych z wyjazdem seminaryjnym zostaną przesłane laureatom i wyróżnionym pocztą elektroniczną.

Plakat