Wsparcie uczniów i nauczycieli w dobie edukacji zdalnej – rola i zadania dyrektora szkoły.


  • Cele:
    • - wyposażenie dyrektorów szkół w wiedzę nt. wpływu izolacji na kondycję psychofizyczną uczniów;
    • - zapoznanie z działaniami ukierunkowanymi na profilaktykę i wsparcie w sytuacji kryzysowej;
    • - uaktualnienie wiedzy dotyczącej planowanych działań MEiN w zakresie wsparcia uczniów i nauczycieli w związku z nauczaniem prowadzonym za pomocą metod i technik kształcenia na odległość.

Czas

Temat

Prowadzący

10.00 – 10.05

Rozpoczęcie spotkania i przywitanie uczestników

Ewa Rawa – Lubuski Kurator Oświaty

10.05- 10.50

Wpływ edukacji zdalnej na funkcjonowanie uczniów - syntetyczne przedstawienie diagnozy przeprowadzonej przez pracowników Kuratorium Oświaty oraz wyników badań Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej

Jolanta Lipińska

st. wizytator Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim

10.50 – 11.50

Skuteczne wsparcie ucznia w sytuacji kryzysowej  związanej  z pandemią.

Joanna Cegła – psycholog, psychoterapeuta

 

11.50- 12.05

Przerwa

 

12.05 -  12.40

Rola i zadania dyrektora szkoły w budowaniu adekwatnego do potrzeb systemu wsparcia

Iwona Bydłowska

st. wizytator Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim

12.40 – 12.50

Działania wspierające planowane przez Ministra Edukacji i Nauki

Grzegorz Tomczak

p.o. Dyrektora WNP Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielopolskim

12.50-13.00

Podsumowanie spotkania, zakończenie

Ewa Rawa – Lubuski Kurator Oświaty

 


Miejsce narady: online
Rozpoczęcie: 2021-03-30 10:00:00
Zakończenie: 2021-03-30 13:00:00

Rejestracja została zamknięta. Osiągnięto limit uczestników.
(lista jest weryfikowana, limit może ulec zmianie).

Lista aktualnych uczestników

Wykorzystanie miejsc: 100%
Zajętych: 150, Wolnych: 0, Max: 150
Lp. Imię, Nazwisko Identyfikator Placówka Zgłoszono
150.Anna Br... #7775 Szkoła Podstawowa 18.03 17:49
149.Barbara Cz... #7777 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brodach 18.03 20:46
148.Przemek Gr... #7778 Ze 6 Zielona Góra 18.03 21:47
147.Lidia Py... #7779 Wojewódzki Ośrodek Metodyczny 19.03 00:19
146.Ferdynand Sa... #7780 Szkoła Podstawowa w Lipkach Wielkich 19.03 07:32
145.Jolanta Kr... #7781 Zespół Placówek Oświatowych w Zwierzynie 19.03 07:47
144.Ewa Wi... #7783 Zespół Szkół w Rzepinie 19.03 07:57
143.Małgorzata Ki... #7784 Zespół Szkół Ogólnokształcących 19.03 08:16
142.Tomasz Mu... #7785 Szkoła Podstawowa nr 8 Żary 19.03 08:16
141.Jacek Ol... ... #7787 Szkoła Podstawowa nr 10 Żary 19.03 08:21
140.Agnieszka Li... #7789 Szkoła Podstawowa w Starym Kurowie im. Czesława Wilińskiego 19.03 08:35
139.Monika Wr... #7790 Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ośnie Lubuskim 19.03 08:42
138.Arletta St... #7791 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 19.03 09:05
137.Monika Sz... #7795 Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Sportowymi 19.03 09:30
136.Małgorzata Ko... #7796 Szkoła Podstawowa nr 2 19.03 09:32
135.Agnieszka St... #7797 Psp nr 3 w Żaganiu 19.03 09:32
134.Alina Ra... #7798 Zespół Edukacyjny w Trzebiechowie 19.03 09:43
133.Zbigniew St... #7799 Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu 19.03 09:50
132.Ewa Le... #7800 Szkoła Podstawowa im. Melchiora Wańkowicza w Cigacicach 19.03 10:01
131.Małgorzata Ch... #7801 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Chichach 19.03 10:10
130.Beata Le... #7802 Liceum Ogólnokształcące im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Sulechowie 19.03 10:42
129.Beata Jo... -... Sk... #7804 Zespół Szkół Ogólnokształcących i Sportowych 19.03 10:51
128.Gabriela Fi... #7805 Zespół Szkół Ogólnokształcacych i Ekonomicznych 19.03 11:28
127.Justyna Sz... #7806 I Społeczna Szkoła Podstawowa w Gorzowie Wlkp. 19.03 11:36
126.Aneta Pu... #7807 Szkoła Podstawowa w Sawie 19.03 11:44
125.Anna Gw... #7809 Szkoła Podstawowa nr 2 w Lubsku 19.03 11:46
124.Dorota St... #7810 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Żaganiu 19.03 11:48
123.Agnieszka Bu... #7811 Szkoła Podstawowa nr 2 19.03 12:07
122.Katarzyna Ni... ... #7812 Zespól Szkół Zawodowych Pbo 19.03 12:18
121.Aldona Uł... #7815 Szkoła Podstawowa nr 1 w Strzelcach Krajeńskich 19.03 13:15
120.Małgorzata Ma... #7817 Szkoła Podstawowa w Bieniowie 19.03 13:53
119.Rafał Mu... #7818 Szkoła Podstawowa im. Żołnierza Polskiego w Wędrzynie 19.03 14:17
118.Sławomira Ma... #7819 Zespół Szkół Publicznych w Łęknicy 19.03 14:22
117.Anna Ma... #7820 Zespół Szkół Odzieżowych im. K. Kieślowskiego 19.03 14:44
116.Karolina Ja... #7821 Szkoła Podstawowa nr 15 im. Wojska Polskiego w Gorzowie Wlkp. 19.03 14:52
115.Katarzyna Si... #7823 Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Kremera w Bobrówku 19.03 15:58
114.Paulina Pa... #7825 Szkoła Podstawowa nr 4 w Gorzowie Wlkp. 19.03 16:10
113.Małgorzata Po... #7826 Szkoła Podstawowa w Tuplicach 19.03 16:28
112.Agnieszka Ry... #7827 Szkoła Podstawowa w Złotniku 19.03 16:32
111.Beata Tu... #7830 Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Trzebiczu 19.03 17:53
110.Beata Śm... #7831 Szkoła Podstawowa w Trzebielu 19.03 22:02
109.Anna So... #7832 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Im.Jana Brzechwy w Szprotawie 20.03 14:31
108.Dorota Gu... #7833 Szkoła Podstawowa w Bukowcu, 20.03 15:44
107.Anna Sz... #7834 Szkoła Podstawowa 21.03 12:24
106.Małgorzata Gr... #7835 Szkoła Podstawowa Pomnik Rodła 21.03 12:51
105.Radosław Gr... #7839 VI Lo Zielona Góra 21.03 19:44
104.Krystyna Pu... #7840 Sp Nr1 Im.Janusza Korczaka 21.03 20:41
103.Przemysław Gó... #7841 Zespół Szkół w Czerwieńsku 21.03 22:07
102.Alicja Ut... #7843 Szkoła Podstawowa nr 4 Międzyrzecz 22.03 07:40
101.Małgorzata Br... #7844 Zespół Edukacyjny w Osiecznicy 22.03 08:18
100.Krystian Śl... #7845 Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Małomicach 22.03 08:30
99.Renata Fu... #7846 Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Małomicach 22.03 09:28
98.Sylwia Dw... #7847 Szkoła Podstawowa w Goszczanowie 22.03 09:33
97.Monika Ko... #7848 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Niwiskach 22.03 09:52
96.Krzysztof Ne... #7849 Zespół Szkół Ekonomicznych w Żarach 22.03 10:00
95.Krystyna Sa... #7850 Zespół Szkół Ekonomicznych w Żarach 22.03 10:03
94.Zofia Al... Da... #7851 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Im.Janusza Korczaka 22.03 10:08
93.Dorota Ma... #7852 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Im.Janusza Korczaka 22.03 10:09
92.Beata Ma... #7853 Szkoła Podstawowa nr 3 im. H. Sienkiewicza w Drezdenku 22.03 10:19
91.Kamila St... #7854 Szkoła Podstawowa nr 3 im. H. Sienkiewicza w Drezdenku 22.03 10:20
90.Renata Li... #7855 Zespół Edukacyjny w Kolsku 22.03 10:36
89.Małgorzata St... #7857 VI Liceum Ogólnokształcące w Zielonej Górze 22.03 10:46
88.Kamilla Ob... #7858 Szkoła Podstawowa w Konradowie 22.03 10:52
87.Beata Sm... #7859 Zespół Edukacyjny w Konotopie 22.03 11:00
86.Marta Cz... #7860 Szkoła Podstawowa nr 2 im. M. Konopnickiej z Oddziałami Integracyjnymi 22.03 11:17
85.Anna By... #7861 Szkoła Podstawowa w Deszcznie 22.03 11:20
84.Danuta We... #7863 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 22.03 11:23
83.Wiesław Sz... #7864 Szkoła Podstawowa w Niedoradzu 22.03 11:53
82.Elżbieta Pi... #7865 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II 22.03 12:52
81.Iwona Ga... #7866 Zespół Szkół Specjalnych w Krośnie Odrzańskim 22.03 13:05
80.Małgorzata Zi... #7867 Szkoła Podstawowa Nr2 w Nowogrodzie Bobrzańskim 22.03 13:05
79.Wioletta Ło... #7870 Zespół Szkół w Cybince 22.03 14:23
78.Renata So... #7873 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Żaganiu 22.03 15:21
77.Renata Ch... #7875 Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego 22.03 16:16
76.Marian Wi... #7877 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Fryderyka Chopina w Świebodzinie 23.03 07:36
75.Anna Ku... ... #7878 Publiczna Szkoła Podstawowa w Miodnicy 23.03 07:59
74.Bogusława Po... ... #7879 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 23.03 08:27
73.Paweł Ci... #7880 Zespół Szkół Gastronomicznych 23.03 08:28
72.Halina Ty... #7881 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Przecławiu 23.03 08:39
71.Iwona Bu... #7883 Szkoła Podstawowa nr 1 23.03 09:30
70.Elżbieta Se... #7884 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Lipinkach Łużyckich 23.03 09:30
69.Jolanta Pa... #7885 Gminny Zespół Szkół w Dobiegniewie 23.03 09:47
68.Aleksandra Gr... #7886 Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego 23.03 10:15
67.Kamila Le... #7887 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Mierkowie 23.03 10:28
66.Natalia Pi... #7888 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lubczynie 23.03 10:34
65.Danuta Łu... #7890 Szkoła Podstawowa nr 12 w Gorzowie Wlkp. 23.03 11:00
64.Lucyna No... #7892 Zespół Edukacyjny w Brójcach 23.03 11:04
63.Dariusz Or... #7893 Zespół Edukacyjny w Trzcielu 23.03 11:11
62.Bożena Kn... #7894 Szkoła Podstawowa Nr3 z Oddziałami Integracyjnymi w Gubinie 23.03 11:35
61.Malgorzata Ja... #7895 Wojewodzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wielkopolskim 23.03 11:40
60.Dorota Dą... ... #7896 Wojewódzki Ośrodek Metodyczny 23.03 11:40
59.Arkadiusz Si... #7897 Szkoła Podstawowa nr 1 w Kożuchowie 23.03 11:53
58.Elżbieta Ku... #7898 Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Ściechowie 23.03 12:00
57.Aurelia Wo... #7899 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Słubicach 23.03 13:08
56.Ewa ... Wo... #7900 Psp Tomaszowo 23.03 13:15
55.Monika Wu... #7901 Szkoła Podstawowa nr 9 23.03 13:35
54.Brygida Ko... #7903 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. J.Kusocińskiego 23.03 14:26
53.Marlena Mł... #7904 Zespół Dzkół Technicznych i Ogólnokształcących w Gorzowie Wlkp. 23.03 14:28
52.Urszula Po... #7905 Wojewódzki Ośrodek Metodyczny 23.03 14:48
51.Małgorzata Le... ... #7906 Wojewódzki Ośrodek Metodyczny 23.03 14:50
50.Karolina Ko... #7908 Szkoła Podstawowa w Jenińcu 23.03 15:17
49.Piotr Wi... #7909 I Zespół Szkół im. Stanisława Staszica 23.03 20:53
48.Daniel Le... ... #7910 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. M. Dąbrowskiej w Nowej Soli 23.03 21:51
47.Sylwia Pa... #7911 Wojewódzki Ośrodek Metodyczny 23.03 23:32
46.Marcin Ci... #7912 Szkoła Podstawowa w Klenicy 24.03 08:08
45.Monika Pr... #7913 Niepubliczna Szkoła Podstawowa 24.03 08:14
44.Sławomir Ma... #7914 Szkoła Podstawowa im. Marcina Rożka 24.03 08:36
43.Ewa Om... #7915 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Jana Pawła II 24.03 08:38
42.Beata Św... #7916 Szkoła Podstawowa 24.03 08:44
41.Agnieszka Ko... #7917 Zespół Edukacyjny nr 9 24.03 09:44
40.Danuta Se... #7918 Zespół Szkół w Grabiku 24.03 10:38
39.Elżbieta Ro... #7919 Wojewódzki Ośrodek Metodyczny 24.03 11:20
38.Mariusz Bi... #7920 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 24.03 11:27
37.Hanna Mi... #7921 IV Liceum Oólnokształcące im. Tadeusza Kotarbińskiego 24.03 13:15
36.Tomasz Pl... #7922 Zso nr 2 24.03 13:24
35.Ewa Wa... #7923 Szkoła Podstawowa w Nowym Kurowie 24.03 13:32
34.Emil Bł... #7924 Zespół Szkół Specjalnych nr 14 24.03 13:47
33.Kamilla Ju... #7925 V Liceum Ogólnokształcące 24.03 18:34
32.Barbara Ba... #7926 Wojewodzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wielkopolskim 25.03 08:54
31.Jolanta Ka... #7927 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 25.03 09:02
30.Sławomir Kl... #7928 Szkoła Podstawowa nr 1 25.03 09:39
29.Agata Sp... #7929 Zespół Kształcenia Specjalnego nr 1 25.03 09:39
28.Anna Ku... #7930 Zespół Kształcenia Specjalnego nr 1 25.03 09:43
27.Beata St... #7931 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świdnicy 25.03 09:49
26.Renata By... #7932 Szkoła Podstawowa Nr5 25.03 09:57
25.Piotr Si... #7933 Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Mała Szkoła" 25.03 10:02
24.Janina Go... #7934 Szkoła Podstawowa nr 3 25.03 10:12
23.Romana Pi... #7935 Szkoła Podstawowa nr 6 w Nowej Soli 25.03 10:16
22.Halina Ba... #7936 Publiczna Szkoła Podstawowa w Kowalowie 25.03 10:29
21.Bogumiła Ha... #7937 Szkoła Podstawowa nr 6 z Oddziałami Sportowymi 25.03 10:52
20.Dorota Dz... #7938 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Nowej Soli 25.03 10:59
19.Grażyna Pr... #7939 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 25.03 12:12
18.Małgorzata Sz... #7940 Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kamieniu Wielkim 25.03 12:21
17.Iwona Ma... #7941 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 25.03 12:22
16.Bogumiła Ku... #7942 Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej 25.03 12:22
15.Elżbieta Kw... ... #7943 Zespół Edukacyjny w Nowinach Wielkich 25.03 12:27
14.Adrian Wo... #7944 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Ludzi Pojednania w Zespole Szkół Samorządowych w Witnicy 25.03 12:43
13.Katarzyna Ma... #7945 Szkoła Podstawowa nr 8 im. Bolesława Chrobrego w Żarach 25.03 12:53
12.Karolina Sz... #7946 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lubiszynie 25.03 13:09
11.Renata Sy... #7947 Zespół Szkolo-Przedszkolny w Witnicy 25.03 13:14
10.Jolanta Si... #7948 Sp13 25.03 13:44
9.Marta Bo... #7949 Szkoła Podstawowa w Santoku 25.03 19:29
8.Piotr Pa... #7950 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Żaganiu 25.03 20:05
7.Elżbieta No... #7951 Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 Sto 25.03 20:45
6.Anna Pr... #7952 Szkoła Podstawowa w Czarnowicach 26.03 08:05
5.Beata Sk... #7953 Szkoła Podstawowa w Grabicach 26.03 08:15
4.Małgorzata Ja... Ko... #7954 Szkoła Podstawowa w Janczewie 26.03 08:22
3.Danuta Pł... #7955 Szkoła Podstawowa im. Polskich Olipijczyków w Baczynie 26.03 10:59
2.Roman Sz... #7956 Szkoła Podstawowe w Wawrowie 26.03 13:52
1.Renata Cy... #7957 Szkoła Podstawowe nr 109 w Łodzi 28.03 14:05

Jeżeli wprowadzone dane będą wymagać korekty lub wystąpią duplikaty/rezygnacja (proszę podać identyfikator)- wszelkie uwagi prosimy kierowac pod adres
l.moskaluniec@ko-gorzow.edu.pl


używasz przeglądarki: CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)

stronę przegląda 1 użytkowników (rekord. 32) , odsłon: 1144