28 sierpnia 2023

Konferencja pt. Edukacja Dostępna – jak najbliżej każdego dziecka inaugurująca projekt „Szkoła dostępna dla wszystkich”.

Instytut Badań Edukacyjnych wraz z UNICEF oraz Ministerstwem Edukacji i Nauki zapraszają do wzięcia udziału w konferencji pt. „Edukacja Dostępna – jak najbliżej każdego dziecka” inaugurującej projekt „Szkoła dostępna dla wszystkich”.

Konferencja odbędzie się w dniu 14.09.2023 r. w formule online.
Podczas wydarzenia zostaną zaprezentowane kierunki działań zaplanowanych w projekcie, jego założenia oraz cele. Wystąpienia przedstawicieli MEiN, UNICEF i IBE wprowadzą Państwa w problematykę działań podejmowanych na rzecz wspierania dostępności edukacji dla każdego dziecka/ucznia. Eksperci merytoryczni przedstawią założenia modelu szkolenia Doradców ds. Dostępności Uczenia, na którym opiera się oferowany program doskonalenia zawodowego nauczycieli specjalistów.
Wszystkie wystąpienia i dyskusje panelowe będą tłumaczone symultanicznie na język angielski i/lub polski oraz PJM.
Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne. Wymagana jest jedynie rejestracja na formularzu dostępnym pod adresem: https://twoj-event.pl/edukacja-dostepna/

Zachęcamy do zapoznania się z treścią zaproszenia. Zagadnienia poruszane na konferencji będą szczególnie interesujące dla dyrektorów, nauczycieli i nauczycieli specjalistów pracujących w szkołach ogólnodostępnych.

Załączniki

Zaprosznie
Data: 2023-08-28, rozmiar: 419 KB

godłoL U B U S K I   K U R A T O R   O Ś W I A T Y

 

Szanowni Państwo
Dyrektorzy i Nauczyciele,
Drodzy Uczniowie!

Kolejne wakacje za nami. Dzisiaj uroczyście rozpoczynamy nowy rok szkolny, rok wielu zmian w szkołach, ale też rok kontynuacji. Otwarcie pierwszych Branżowych Centrów Umiejętności, wprowadzenie nowego przedmiotu „Biznes i zarządzanie”, kontynuacja „Historii i teraźniejszości”, rozwój programu „Laboratoria Przyszłości” w szkołach ponadpodstawowych, zwiększenie finansowania m. in. programów „Poznaj Polskę”, „WF z AWF”, laptopy dla uczniów – to tylko wybrane zmiany, które będą obowiązywać w nowym roku szkolnym. Wśród kierunków, które będą realizowane w szkołach i placówkach oświatowych w roku szkolnym 2023/2024 znalazły się: wspomaganie wychowawczej roli rodziny, działania w zakresie edukacji klasycznej, doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, rozwój kształcenia zawodowego, wspieranie uczniów w rozwijaniu ich aktywności fizycznej, rozwój umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli.

Drodzy Nauczyciele! Praca, którą wykonujecie jest nieoceniona. Wierzę, że Państwa upór, oddanie i zaangażowanie zaowocują jeszcze lepszymi wynikami nauczania, większą liczbą zadowolonych wychowanków i Państwa satysfakcją w pracy.

Drodzy Uczniowie! Dla wielu z Was będzie to pierwszy rok, jaki spędzicie w nowej szkole. Dla innych z kolei ostatni, zakończony egzaminami, po których znajdziecie się w nowych szkołach. Wszyscy dziś ponownie stajecie przed ogromną szansą. Mam nadzieję, że z tej szansy skorzystacie. Ta szansa to dobre warunki nauki i wspaniali nauczyciele, którzy z pewnością dołożą wszelkich starań, aby zapewnić Wam jak najwyższy poziom edukacji.

Wszystkim, dla których ważna jest edukacja i wychowanie młodego pokolenia Lubuszan, życzę pełnego sukcesów, spokojnego roku szkolnego 2023/2024.

Lubuski Kurator Oświaty

Ewa Rawa