5 września 2023

Konferencja nauczycieli języków obcych z okazji Europejskiego Dnia Języków

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze serdecznie zaprasza nauczycieli języków obcych na doroczną wojewódzką konferencję. W tym roku tematem konferencji będzie: Współpraca Międzynarodowa Szkół efektywnym sposobem na rozwijanie kompetencji językowych uczniów i nauczycieli w województwie lubuskim. Celem nadrzędnym tego przedsięwzięcia jest edukowanie i inspirowanie nauczycieli do podejmowania różnorodnych aktywności służących podnoszeniu jakości nauczania języków obcych oraz własnego rozwoju zawodowego poprzez wskazywanie pożądanych kierunków działań oraz przykładów dobrej praktyki zawodowej. Konferencja odbędzie się 29 września 2023 roku, w godz. 10.00 – 15.30 w Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiego przy ulicy Podgórnej 7 w  Zielonej Górze.

Program konferencji:

10.00 – 10.15 Rozpoczęcie Konferencji, powitanie gości
10.15 – 11.00 Wykład plenarny: Life without life skills? Przyszłość jest już dziś. Dlaczego szkoła powinna skoncentrować się na kształtowaniu kompetencji przyszłości? Jak to robić? dr Anna Abramczyk, WCDN, DSW Wrocław
11.00 – 11. 30 Rozwijanie kompetencji językowych w ramach projektów Erasmus+ w kształceniu zawodowym, Małgorzata Walkowicz, Bogusław Dąbrowski, ZSiPKZ w Zielonej Górze
11.30 – 11.45 Zaproszenie na seminarium informacyjne z zakresu Programu Erasmus+
11.45 – 12.15 Przerwa na kawę
12.15 – 12.30 Konkurs Wydawnictwa Pearson
12.30 – 13.00 Ciągle nowe inspiracje w projektowaniu. Od nauczyciela do dyrektora szkoły, Wioletta Sosnowska, SP w Przewozie.
13.00 – 13.30 Projekty międzynarodowe  w 4 LO w Zielonej Górze, Agnieszka Dankowska, Monika Lasege, Agnieszka Mitela-Chorążyczewska
13.30 – 13.45 podsumowanie części plenarnej
13.45 – 15.15 Seminarium informacyjne z zakresu Programu Erasmus+ – Dorota Wojciechowska, Iwona Morawicz, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie
15.15 – 15.30 zakończenie Konferencji

 

Organizatorzy zapraszają 29 września:

https://odn.zgora.pl/konferencja-z-okazji-europejskiego-dnia-jezykow/#more-5722

– Informacji szczegółowych udzieli  nauczyciel konsultant ODN Lidia Bugiera:

L.Bugiera@odn.zgora.pl,  tel . 68 328 64 42.

godłoL U B U S K I   K U R A T O R   O Ś W I A T Y

 

Szanowni Państwo
Dyrektorzy i Nauczyciele,
Drodzy Uczniowie!

Kolejne wakacje za nami. Dzisiaj uroczyście rozpoczynamy nowy rok szkolny, rok wielu zmian w szkołach, ale też rok kontynuacji. Otwarcie pierwszych Branżowych Centrów Umiejętności, wprowadzenie nowego przedmiotu „Biznes i zarządzanie”, kontynuacja „Historii i teraźniejszości”, rozwój programu „Laboratoria Przyszłości” w szkołach ponadpodstawowych, zwiększenie finansowania m. in. programów „Poznaj Polskę”, „WF z AWF”, laptopy dla uczniów – to tylko wybrane zmiany, które będą obowiązywać w nowym roku szkolnym. Wśród kierunków, które będą realizowane w szkołach i placówkach oświatowych w roku szkolnym 2023/2024 znalazły się: wspomaganie wychowawczej roli rodziny, działania w zakresie edukacji klasycznej, doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, rozwój kształcenia zawodowego, wspieranie uczniów w rozwijaniu ich aktywności fizycznej, rozwój umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli.

Drodzy Nauczyciele! Praca, którą wykonujecie jest nieoceniona. Wierzę, że Państwa upór, oddanie i zaangażowanie zaowocują jeszcze lepszymi wynikami nauczania, większą liczbą zadowolonych wychowanków i Państwa satysfakcją w pracy.

Drodzy Uczniowie! Dla wielu z Was będzie to pierwszy rok, jaki spędzicie w nowej szkole. Dla innych z kolei ostatni, zakończony egzaminami, po których znajdziecie się w nowych szkołach. Wszyscy dziś ponownie stajecie przed ogromną szansą. Mam nadzieję, że z tej szansy skorzystacie. Ta szansa to dobre warunki nauki i wspaniali nauczyciele, którzy z pewnością dołożą wszelkich starań, aby zapewnić Wam jak najwyższy poziom edukacji.

Wszystkim, dla których ważna jest edukacja i wychowanie młodego pokolenia Lubuszan, życzę pełnego sukcesów, spokojnego roku szkolnego 2023/2024.

Lubuski Kurator Oświaty

Ewa Rawa