15 września 2023

Informacja nt. konferencji pt. Program działań Lubuskiego Kuratora Oświaty w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego w obszarze doskonalenia zawodowego nauczycieli, ukierunkowanych na podnoszenie efektów kształcenia w szkołach województwa lubuskiego w roku szkolnym 2023/2024. Jak skutecznie uczyć matematyki?

14 września 2023 r. dyrektorzy szkół podstawowych województwa lubuskiego uczestniczyli
w zorganizowanej przez Lubuskiego Kuratora Oświaty we współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Metodycznym w Gorzowie Wielkopolskim konferencji on-line pt. Program działań Lubuskiego Kuratora Oświaty w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego
w obszarze doskonalenia zawodowego nauczycieli, ukierunkowanych na podnoszenie efektów kształcenia w szkołach województwa lubuskiego w roku szkolnym 2023/2024. Jak skutecznie uczyć matematyki?

Celem konferencji w pierwszej jej części było przedstawienie Programu działań Lubuskiego Kuratora Oświaty w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego w obszarze doskonalenia zawodowego nauczycieli, ukierunkowanych na podnoszenie efektów kształcenia w szkołach województwa lubuskiego na rok szkolny 2023/2024 przez dyrektora Wydziału Nadzoru Pedagogicznego pana Grzegorza Tomczaka oraz wniosków i rekomendacji z edycji Programu w roku szkolnym 2022/2023 przez starszego wizytatora KO panią Małgorzatę Brodzińską.

W drugiej części w gronie zaproszonych gości znaleźli się: pani Dorota Czarnecka – doradca metodyczny ds. matematyki w szkołach podstawowych w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym w Gorzowie Wielkopolskim, która poprowadziła segment metodyczny konferencji pt. „Techniki pracy wspomagające skupienie uczniów na lekcjach matematyki oraz pani Ewa Grzesiak i pani Małgorzata Gmernicka – nauczycielki matematyki w Szkole Podstawowej nr 5 w Zespole Edukacyjnym nr 1 w Zielonej Górze, które w części poświęconej dobrym praktykom zaprezentowały temat pt. „Nieszablonowo do sukcesu, czyli jak zachęcić ucznia do efektywnej nauki matematyki”.

W załączeniu zamieszczony jest link do prezentacji.

Nieszablonowo do sukcesu.pptx

Załączniki

Konferencja
Data: 2023-09-21, rozmiar: 153 KB

godłoL U B U S K I   K U R A T O R   O Ś W I A T Y

 

Szanowni Państwo
Dyrektorzy i Nauczyciele,
Drodzy Uczniowie!

Kolejne wakacje za nami. Dzisiaj uroczyście rozpoczynamy nowy rok szkolny, rok wielu zmian w szkołach, ale też rok kontynuacji. Otwarcie pierwszych Branżowych Centrów Umiejętności, wprowadzenie nowego przedmiotu „Biznes i zarządzanie”, kontynuacja „Historii i teraźniejszości”, rozwój programu „Laboratoria Przyszłości” w szkołach ponadpodstawowych, zwiększenie finansowania m. in. programów „Poznaj Polskę”, „WF z AWF”, laptopy dla uczniów – to tylko wybrane zmiany, które będą obowiązywać w nowym roku szkolnym. Wśród kierunków, które będą realizowane w szkołach i placówkach oświatowych w roku szkolnym 2023/2024 znalazły się: wspomaganie wychowawczej roli rodziny, działania w zakresie edukacji klasycznej, doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, rozwój kształcenia zawodowego, wspieranie uczniów w rozwijaniu ich aktywności fizycznej, rozwój umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli.

Drodzy Nauczyciele! Praca, którą wykonujecie jest nieoceniona. Wierzę, że Państwa upór, oddanie i zaangażowanie zaowocują jeszcze lepszymi wynikami nauczania, większą liczbą zadowolonych wychowanków i Państwa satysfakcją w pracy.

Drodzy Uczniowie! Dla wielu z Was będzie to pierwszy rok, jaki spędzicie w nowej szkole. Dla innych z kolei ostatni, zakończony egzaminami, po których znajdziecie się w nowych szkołach. Wszyscy dziś ponownie stajecie przed ogromną szansą. Mam nadzieję, że z tej szansy skorzystacie. Ta szansa to dobre warunki nauki i wspaniali nauczyciele, którzy z pewnością dołożą wszelkich starań, aby zapewnić Wam jak najwyższy poziom edukacji.

Wszystkim, dla których ważna jest edukacja i wychowanie młodego pokolenia Lubuszan, życzę pełnego sukcesów, spokojnego roku szkolnego 2023/2024.

Lubuski Kurator Oświaty

Ewa Rawa