5 września 2023

Inauguracja roku szklonego 2023/2024 w województwie lubuskim

4 września 2023 r. w Szkole Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Słubicach odbyła się wojewódzka inauguracja nowego roku szkolnego 2023/2024. Organizatorami uroczystości byli: Wojewoda Lubuski – Władysław Dajczak, Lubuski Kurator Oświaty – Ewa Rawa, Burmistrz Słubic – Mariusz Olejniczak oraz dyrekcja, nauczyciele i pracownicy Szkoły. W uroczystości uczestniczyli uczniowie, rodzice oraz zaproszeni goście.

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele pw. Ducha Świętego w Słubicach celebrowaną przez Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Pawła Sochę. Po mszy świętej uczestnicy w asyście orkiestry oraz sztandarów przeszli do Szkoły. Dalsza część odbywała się na hali sportowej przy budynku szkolnym. Podczas uroczystości głos zabrali: dyrektor Szkoły – Katarzyna Leśniak-Werwińska, Lubuski Kurator Oświaty – Ewa Rawa, Wojewoda Lubuski – Władysław Dajczak, Posłowie na Sejm RP – Elżbieta Płonka i Jacek Kurzępa oraz Burmistrz Słubic – Mariusz Olejniczak. Zaakcentowano 84. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Złożono liczne życzenia uczniom, rodzicom, nauczycielom oraz pracownikom oświaty. Odbyło się uroczyste ślubowanie oraz pasowanie dzieci z klas pierwszych na uczniów oraz wręczone zostały im drobne podarunki przygotowane przez Kuratora oraz Burmistrza. Całość uroczystości uświetnili występem uczennice i uczniowie Szkoły oraz pianista. Po uroczystości goście zaproszeni zostali do zwiedzania szkoły oraz na poczęstunek.

godłoL U B U S K I   K U R A T O R   O Ś W I A T Y

 

Szanowni Państwo
Dyrektorzy i Nauczyciele,
Drodzy Uczniowie!

Kolejne wakacje za nami. Dzisiaj uroczyście rozpoczynamy nowy rok szkolny, rok wielu zmian w szkołach, ale też rok kontynuacji. Otwarcie pierwszych Branżowych Centrów Umiejętności, wprowadzenie nowego przedmiotu „Biznes i zarządzanie”, kontynuacja „Historii i teraźniejszości”, rozwój programu „Laboratoria Przyszłości” w szkołach ponadpodstawowych, zwiększenie finansowania m. in. programów „Poznaj Polskę”, „WF z AWF”, laptopy dla uczniów – to tylko wybrane zmiany, które będą obowiązywać w nowym roku szkolnym. Wśród kierunków, które będą realizowane w szkołach i placówkach oświatowych w roku szkolnym 2023/2024 znalazły się: wspomaganie wychowawczej roli rodziny, działania w zakresie edukacji klasycznej, doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, rozwój kształcenia zawodowego, wspieranie uczniów w rozwijaniu ich aktywności fizycznej, rozwój umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli.

Drodzy Nauczyciele! Praca, którą wykonujecie jest nieoceniona. Wierzę, że Państwa upór, oddanie i zaangażowanie zaowocują jeszcze lepszymi wynikami nauczania, większą liczbą zadowolonych wychowanków i Państwa satysfakcją w pracy.

Drodzy Uczniowie! Dla wielu z Was będzie to pierwszy rok, jaki spędzicie w nowej szkole. Dla innych z kolei ostatni, zakończony egzaminami, po których znajdziecie się w nowych szkołach. Wszyscy dziś ponownie stajecie przed ogromną szansą. Mam nadzieję, że z tej szansy skorzystacie. Ta szansa to dobre warunki nauki i wspaniali nauczyciele, którzy z pewnością dołożą wszelkich starań, aby zapewnić Wam jak najwyższy poziom edukacji.

Wszystkim, dla których ważna jest edukacja i wychowanie młodego pokolenia Lubuszan, życzę pełnego sukcesów, spokojnego roku szkolnego 2023/2024.

Lubuski Kurator Oświaty

Ewa Rawa