11 września 2023

III Kongres Edukacji Klasycznej

We środę 20 września 2023 r. na Zamku Królewskim w Warszawie odbędzie się III Kongres Edukacji Klasycznej. Organizatorami wydarzenia są Minister Edukacji i Nauki, Instytut Badań Edukacyjnych, Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Akademia Zamojska.

Na kongres organizatorzy zapraszają dyrektorów, nauczycieli konsultantów, doradców metodycznych i nauczycieli przedmiotów humanistycznych. Osoby chętne do uczestnictwa mogą rejestrować się poprzez link: https://szkolenia.ore.edu.pl/RejestracjaSzkolenie/6973 Rejestracja trwa do 15 września, a lista uczestników zostanie ułożona zgodnie z kolejnością zgłoszeń. O zakwalifikowaniu się do udziału w kongresie osoby zainteresowane zostaną poinformowane drogą mailową.

Podczas trzeciej edycji wydarzenia prelegenci poruszą takie tematy, jak:

  • „Christianitas a edukacja współczesna”,
  • „Naturalne kręgi wychowania człowieka”,
  • „Retoryka w szkole wobec edukacji klasycznej”.

Zwieńczeniem Kongresu będzie dyskusja „Edukacja klasyczna – szanse, potrzeby, możliwości realizacji” z udziałem Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka.

Organizator zachęca do zapoznania się z relacją z  II Kongresu Edukacji Klasycznej.
https://www.youtube.com/playlist?list=PLwhl-IgRGLcpt0bONGsHMoIcgzXmUc34O

Załączniki

Program III Kongres Edukacji Klasycznej_20.09.2023
Data: 2023-09-11, rozmiar: 448 KB

godłoL U B U S K I   K U R A T O R   O Ś W I A T Y

 

Szanowni Państwo
Dyrektorzy i Nauczyciele,
Drodzy Uczniowie!

Kolejne wakacje za nami. Dzisiaj uroczyście rozpoczynamy nowy rok szkolny, rok wielu zmian w szkołach, ale też rok kontynuacji. Otwarcie pierwszych Branżowych Centrów Umiejętności, wprowadzenie nowego przedmiotu „Biznes i zarządzanie”, kontynuacja „Historii i teraźniejszości”, rozwój programu „Laboratoria Przyszłości” w szkołach ponadpodstawowych, zwiększenie finansowania m. in. programów „Poznaj Polskę”, „WF z AWF”, laptopy dla uczniów – to tylko wybrane zmiany, które będą obowiązywać w nowym roku szkolnym. Wśród kierunków, które będą realizowane w szkołach i placówkach oświatowych w roku szkolnym 2023/2024 znalazły się: wspomaganie wychowawczej roli rodziny, działania w zakresie edukacji klasycznej, doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, rozwój kształcenia zawodowego, wspieranie uczniów w rozwijaniu ich aktywności fizycznej, rozwój umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli.

Drodzy Nauczyciele! Praca, którą wykonujecie jest nieoceniona. Wierzę, że Państwa upór, oddanie i zaangażowanie zaowocują jeszcze lepszymi wynikami nauczania, większą liczbą zadowolonych wychowanków i Państwa satysfakcją w pracy.

Drodzy Uczniowie! Dla wielu z Was będzie to pierwszy rok, jaki spędzicie w nowej szkole. Dla innych z kolei ostatni, zakończony egzaminami, po których znajdziecie się w nowych szkołach. Wszyscy dziś ponownie stajecie przed ogromną szansą. Mam nadzieję, że z tej szansy skorzystacie. Ta szansa to dobre warunki nauki i wspaniali nauczyciele, którzy z pewnością dołożą wszelkich starań, aby zapewnić Wam jak najwyższy poziom edukacji.

Wszystkim, dla których ważna jest edukacja i wychowanie młodego pokolenia Lubuszan, życzę pełnego sukcesów, spokojnego roku szkolnego 2023/2024.

Lubuski Kurator Oświaty

Ewa Rawa