8 maja 2023

II Ogólnopolski Konkurs Retoryczny – wyniki

W dniu 5 maja 2023 r. odbyła się finałowa Gala II Ogólnopolskiego Konkursu Retorycznego.
Na stronie Kuratorium Oświaty w Lublinie znajdują się wyniki Konkursu.

Konkurs został zorganizowany przez Lubelskiego Kuratora Oświaty we współpracy z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II, Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Centrum Jana Pawła II w Lublinie oraz kuratorami oświaty.

Honorowy patronat nad konkursem objął Minister Edukacji i Nauki.

W finale Konkursu – III etapie (ogólnopolskim) mowę wygłosiło 20 uczniów z jedenastu województw, którzy wygłosili mowę sądową, doradczą lub popisową. Wyłoniono 3 laureatów, wśród których znalazła się uczennica Społecznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Edukacyjnego w Gorzowie Wielkopolskim.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!

https://www.kuratorium.lublin.pl/?akc=akt&op=szcz&id=12705

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/ii-ogolnopolski-konkursu-retoryczny-rozstrzygniety