15 listopada 2023

II Kongres Edukacji Prawnej – 7 grudnia 2023 roku

 

W dniu 7 grudnia 2023 roku na Wydziale Prawa i Administracji UG odbędzie się II Kongres Edukacji Prawnej. Kongres organizowany jest przez Fundację Teneo oraz Okręgową Izbę Radców Prawnych w Gdańsku we współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.


Kongres Edukacji Prawnej to ogólnopolskie forum wymiany poglądów pomiędzy środowiskiem prawniczym a pedagogicznym w celu znalezienia najlepszych rozwiązań organizacyjnych i merytorycznych dla powszechnego wprowadzenia elementów prawa do systemu edukacji. Podnoszenie świadomości prawnej obywateli, również tych najmłodszych, w dobie często zmieniającego się i coraz bardziej skomplikowanego prawa, staje się koniecznością. Jest to również istotny element budowania świadomego społeczeństwa obywatelskiego.

Uczestnikami Kongresu będą przede wszystkim eksperci ds. edukacji, środowisko nauczycielskie i akademickie, przedstawiciele zawodów prawniczych oraz organizacji pozarządowych.

Udział w Kongresie jest bezpłatny wymaga natomiast wcześniejszej rejestracji. Rejestracja na Kongres odbywa się za pośrednictwem formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej Kongresu. Rejestracja w ramach bloku warsztatowego odbywa się za pośrednictwem formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej Warsztatów II Kongresu. Aby wziąć udział w Kongresie i warsztatach należy wypełnić dwa formularze rejestracyjne. W przypadku braku chęci udziału w warsztatach należy wypełnić jedynie formularz dostępny na stronie Kongresu. Termin zgłoszeń upływa 3 grudnia.