12 marca 2024

Eliminacje Wojewódzkie L Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego

Oddział PTTK Powiatu Żarskiego w Żarach zaprasza uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w Eliminacjach Wojewódzkich L Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego, które odbędą się w Żarach w dniu 25.04.2024 r.

Celem Turnieju jest poznawanie przez młodzież piękna ziemi ojczystej, jej przeszłości i teraźniejszości Popularyzowanie krajoznawstwa i turystyki jako formy aktywnego wypoczynku. Propagowanie kultury wycieczkowania, rozwijanie sprawności fizycznej, wymiana doświadczeń i prezentacja dokonań w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa.

Wstępne zgłoszenia drużyn (na załączonych formularzach) należy wypełnić komputerowo i przesłać do dnia 15.04.2024 r. godz. 15.00 w formie elektronicznej w formacie WORD, na adres e-mailowy: poczta@zary.pttk.pl.

Szczegółowe i systematycznie aktualizowane informacje o konkursie znajdują się na stronie internetowej oddziału: www.zary.pttk.pl

Załączniki

Regulamin
Data: 2024-03-12, rozmiar: 386 KB
Karta zgłoszenia
Data: 2024-03-12, rozmiar: 13 KB
Oświadczenie RODO uczestnika
Data: 2024-03-12, rozmiar: 51 KB
Oświadczenie RODO opiekuna
Data: 2024-03-12, rozmiar: 50 KB
Karta oceny odznak
Data: 2024-03-12, rozmiar: 29 KB
Zasady oceny odznak
Data: 2024-03-12, rozmiar: 13 KB