23 maja 2023

BEZPIECZEŃSTWO W JEDNOSTKACH OŚWIATY I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I Ogólnopolska Konferencja Naukowa 12 – 13 czerwca 2023 r.

Szanowni Państwo,

w imieniu organizatorów mamy zaszczyt zaprosić na I Ogólnopolską Konferencją Naukową „Bezpieczeństwo w jednostkach oświaty i szkolnictwa wyższego”, która odbędzie się 12-13 czerwca 2023 r. Celem wydarzenia jest podjęcie problematyki szeroko definiowanego bezpieczeństwa w jednostkach oświatowych na różnych szczeblach. Wyrażam nadzieję, że wnioski z prezentowanych badań znajdą praktyczne zastosowanie w proponowanych programach z zakresu bezpieczeństwa.

Patronat Honorowy nad konferencją objął Pan Przemysław Czarnek – Minister Edukacji i Nauki.

Rozpoczęcie konferencji zaplanowane jest 12 czerwca 2023 r. o godz. 10.00. i będzie miało formułę hybrydową:

  • osoby zainteresowane uczestnictwem w konferencji w formule stacjonarnej zapraszamy do Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, os. Zgody 18, 31-951 Kraków
  • osoby zainteresowane uczestnictwem w konferencji w formule online otrzymają link umożliwiający dostęp do platformy.

Udział w konferencji jest bezpłatny, a liczba miejsc ograniczona. Wymagana jest rejestracja za pomocą strony www.sapsp.pl/konferencja2023 do dnia 5 czerwca 2023 r.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym Komunikacie 1.

Załączniki

Komunikat-1
Data: 2023-05-23, rozmiar: 350 KB