19 maja 2023

Baza Grantobiorców w projekcie: „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”.

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza nauczycieli wszystkich etapów edukacyjnych do udziału
w szkoleniach realizowanych w ramach projektu „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli
i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”.

Uczestnik szkoleń otrzyma:

  • dostęp do największej bazy zasobów edukacyjnych zgromadzonych na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej,
  • możliwość doskonalenia kompetencji z najbardziej doświadczonymi trenerami w obszarze edukacji zdalnej i cyfrowej,
  • możliwość pracy nad rozwijaniem krytycznego i analitycznego myślenia uczniów, kreatywności, innowacyjności, aktywnego uczenia się i strategii uczenia się, projektowania zajęć z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych  (TIK),
  • możliwość zapoznania się z pakietem nowych narzędzi i zasobów  TIK; informacje na temat rozwiązań wykorzystywanych do współpracy cyfrowej oraz budowania potrzeby prywatności i bezpieczeństwa w Internecie.

Celem projektu jest doskonalenie umiejętności osób pracujących z dziećmi i młodzieżą
do świadomego i kreatywnego korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych, a tym samym przygotowanie nowej generacji uczniów do funkcjonowania na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy.

Informacje na temat placówek prowadzących szkolenia:
https://www.ore.edu.pl/2023/05/granty-realizowane-w-ramach-otwartego-konkursu-grantowego/
oraz w załączniku

Załączniki

Wykaz grantobiorców
Data: 2023-05-19, rozmiar: 14 KB