5 września 2023

„Bądź bezpieczny w sieci” – bezpłatne warsztaty z cyberbezpieczeństwa

W imieniu Centralnego Domu Technologii zapraszamy nauczycieli i uczniów do wzięcia udziału w bezpłatnych warsztatach z cyberbezpieczeństwa organizowanych w ramach projektu „Cyberbezpieczni − ogólnopolski program rozwoju kompetencji uczniów i nauczycieli”.

Kurs obejmuje 2 spotkania warsztatowe trwające 90 minut każde.

Warsztaty są prowadzone online (stream w klasach) przez edukatorów według autorskiego programu przygotowanego przez edukatorów Centralnego Domu Technologii. Warsztaty realizowane będą w uzgodnieniu ze szkołami podczas godzin lekcyjnych i/lub na godzinach pozalekcyjnych, ale pod opieka nauczyciela.

Program warsztatów obejmuje następujące zagadnienia:

  1. Cyberbezpieczeństwo
  2. Media społecznościowe
  3. Manipulacje

Uczniów swojej klasy zgłasza bezpośrednio nauczyciel, wypełniając prosty formularz zgłoszeniowy dostępny pod linkiem: Centralny Dom Technologii (cdt.pl)

Dodatkowe informacje w załączonej ulotce, a także na stronie organizatora (https://cdt.pl/)

Załączniki

Cyberbezpieczni_materiały informacyjne_CDT
Data: 2023-09-05, rozmiar: 250 KB

godłoL U B U S K I   K U R A T O R   O Ś W I A T Y

 

Szanowni Państwo
Dyrektorzy i Nauczyciele,
Drodzy Uczniowie!

Kolejne wakacje za nami. Dzisiaj uroczyście rozpoczynamy nowy rok szkolny, rok wielu zmian w szkołach, ale też rok kontynuacji. Otwarcie pierwszych Branżowych Centrów Umiejętności, wprowadzenie nowego przedmiotu „Biznes i zarządzanie”, kontynuacja „Historii i teraźniejszości”, rozwój programu „Laboratoria Przyszłości” w szkołach ponadpodstawowych, zwiększenie finansowania m. in. programów „Poznaj Polskę”, „WF z AWF”, laptopy dla uczniów – to tylko wybrane zmiany, które będą obowiązywać w nowym roku szkolnym. Wśród kierunków, które będą realizowane w szkołach i placówkach oświatowych w roku szkolnym 2023/2024 znalazły się: wspomaganie wychowawczej roli rodziny, działania w zakresie edukacji klasycznej, doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, rozwój kształcenia zawodowego, wspieranie uczniów w rozwijaniu ich aktywności fizycznej, rozwój umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli.

Drodzy Nauczyciele! Praca, którą wykonujecie jest nieoceniona. Wierzę, że Państwa upór, oddanie i zaangażowanie zaowocują jeszcze lepszymi wynikami nauczania, większą liczbą zadowolonych wychowanków i Państwa satysfakcją w pracy.

Drodzy Uczniowie! Dla wielu z Was będzie to pierwszy rok, jaki spędzicie w nowej szkole. Dla innych z kolei ostatni, zakończony egzaminami, po których znajdziecie się w nowych szkołach. Wszyscy dziś ponownie stajecie przed ogromną szansą. Mam nadzieję, że z tej szansy skorzystacie. Ta szansa to dobre warunki nauki i wspaniali nauczyciele, którzy z pewnością dołożą wszelkich starań, aby zapewnić Wam jak najwyższy poziom edukacji.

Wszystkim, dla których ważna jest edukacja i wychowanie młodego pokolenia Lubuszan, życzę pełnego sukcesów, spokojnego roku szkolnego 2023/2024.

Lubuski Kurator Oświaty

Ewa Rawa