13 listopada 2023

Ankieta on-line dla dyrektorów szkół podstawowych dotycząca doskonalenia zawodowego nauczycieli

 

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w terminie od 13 do 17 listopada 2023 r. na naszej stronie internetowej w Systemie Ankiet będzie zamieszczona „Ankieta dotycząca doskonalenia zawodowego nauczycieli”, skierowana do dyrektorów wszystkich szkół podstawowych w województwie lubuskim.

Ankieta przeprowadzana jest zgodnie z Programem działań Lubuskiego Kuratora Oświaty w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego w obszarze doskonalenia zawodowego nauczycieli, ukierunkowanych na podnoszenie efektów kształcenia w szkołach województwa lubuskiego – rok szkolny 2023/2024, realizowanym przez Wydział Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim. 

Celem działania jest wspomaganie dyrektorów szkół w obszarze doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenie w tym obszarze priorytetów i warunków ich realizacji w województwie lubuskim. Wyniki i wnioski ankiety zostaną przekazane wojewódzkim placówkom doskonalenia nauczycieli w celu ich wykorzystania do planowania pracy na kolejny rok szkolny.

Niektóre pytania ankietowe kierowane są do nauczycieli przedmiotów egzaminacyjnych, dlatego prosimy dyrektorów o rzetelne wypełnienie ankiety w porozumieniu z nauczycielami.

 

SYSTEM ANKIET