20 listopada 2023

Kursy online dla uczniów szkół średnich dot. bezpieczeństwa podczas odbywania praktyk, staży oraz pracy – Grudzień 2023

Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT wraz z Partnerami, zaprasza uczniów szkół średnich do zapisów na kursy online w ramach projektu „Bezpieczne praktyki i środowisko 2023” w terminach 6-7 oraz 13-14 grudnia 2023 r.


Głównym celem projektu jest upowszechnianie w formie kursów ONLINE wiedzy dotyczącej szeroko rozumianego bezpieczeństwa podczas odbywania praktyk, staży oraz pracy. Poprowadzą je specjaliści i praktycy z: Państwowej Inspekcji Pracy, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Państwowej Straży Pożarnej, Urzędu Dozoru Technicznego, Wyższego Urzędu Górniczego, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.
Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy dostępne na stronie bezpiecznepraktyki.pl

 

Załączniki