10 października 2023

22. edycja Szkolnej Internetowej Gry Giełdowej (SIGG)

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wspólnie z Fundacją GPW zapraszają nauczycieli oraz uczniów szkół ponadpodstawowych, a także uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych do udziału w 22. edycji Szkolnej Internetowej Gry Giełdowej (SIGG).

Konkurs skierowany jest do zespołów uczniów szkół ponadpodstawowych i starszych klas szkół podstawowych z całej Polski, nad którymi opiekę sprawuje nauczyciel. Jest to projekt o charakterze edukacyjnym, który ma na celu zainteresowanie uczniów zasadami funkcjonowania rynków kapitałowych, giełdą i przede wszystkim możliwościami w zakresie inwestowania oraz oszczędzania długoterminowego. Tematyka rynku kapitałowego i giełdy omawiana jest w ramach przedmiotu „Podstawy przedsiębiorczości”, a od bieżącego roku szkolnego także „Biznes i Zarzadzanie”.

Udział w SIGG

W rozgrywkach SIGG mogą uczestniczyć zespoły uczniów (od 2 do 4 osób) szkół ponadpodstawowych i starszych klas szkół podstawowych z całej Polski, pod opieką nauczyciela. Potrzebną wiedzę z zakresu podstaw ekonomii i działania rynku kapitałowego uczestnicy mogą zdobywać przy pomocy materiałów multimedialnych, filmów i kursów e-learningowych na platformie edukacyjnej SIGG. Nowością w bieżącej edycji jest możliwość udziału w projekcie zespołów wyodrębnionych w ramach drużyn ZHP. Rejestracja do Konkursu

Formuła SIGG

SIGG to internetowa gra inwestycyjna realizowana za pośrednictwem specjalnie przygotowanej do tego celu platformy edukacyjnej GPWtr@der, która wiernie oddaje rynek giełdowy i pozwala na naukę mechanizmów działania giełdy, doboru spółek do portfela i składanie zleceń, co w rezultacie umożliwia symulowanie inwestycji w instrumenty finansowe notowane na GPW.

SIGG składa się z dwóch części:

  • inwestycyjnej – polegającej na inwestowaniu wirtualnych pieniędzy w akcje i ETF-y oraz kontrakty terminowe (w drugim etapie),
  • edukacyjnej – polegającej na samokształceniu i weryfikacji zdobytej wiedzy poprzez wyzywanie na pojedynki wiedzy innych uczestników projektu.

Każdy zespół posiada jeden rachunek inwestycyjny oraz określoną kwotę wirtualnych pieniędzy. Zadaniem młodzieży jest uzyskanie możliwie najwyższej stopy zwrotu. Uczestnicy najpierw poznają instrumenty finansowe notowane na GPW: akcje, ETF-y i kontrakty terminowe, a następnie wspólnie podejmują decyzję o tym, w jakie spółki giełdowe lub instrumenty finansowe chcą zainwestować i dokonują transakcji. Aplikacja SIGG doskonale odwzorowuje giełdową rzeczywistość i pozwala uczniom poczuć się jak na prawdziwej giełdzie. Udział w projekcie jest także lekcją z zakresu zarządzania ryzykiem, które nieodłącznie wiąże się z inwestowaniem w instrumenty giełdowe.

Harmonogram tegorocznej edycji SIGG

  • 2 października – 3 listopada 2023 rejestracja uczestników
  • 6 listopada – 10 listopada 2023 gra testowa
  • 13 listopada 2023 – 12 stycznia 2024 I etap gry
  • 26 lutego – 29 marca 2024 II etap gry
  • 8 kwietnia -12 kwietnia 2024 dogrywka dla uczniów w województwach
  • 25 kwietnia 2024 Finał w Sali Notowań CPW

W dotychczasowych edycjach SIGG udział wzięło łącznie ponad 350 tys. uczniów. Najlepsze klasy, które uzyskają najwyższe wyniki na platformie edukacyjnej zostaną nagrodzone. Na zwycięski zespół czeka 10 tys. zł. Nagrody pieniężne otrzymają także zespoły oraz nauczyciele będący na kolejnych miejscach rankingu (od 1 do 26 miejsca). Łączna pula nagród do zdobycia wynosi 100 tys. zł. Nagrody przewidziano zarówno w części edukacyjnej, jak i w części inwestycyjnej konkursu.

Szczegółowe informacje o konkursie dla uczniów oraz informacja o konkursie dla nauczycieli dostępne są na stronie https://sigg.gpw.pl/