16 lutego 2021

Zmiany w realizacji „Programu dla szkół” w roku szkolnym 2020/2021

W okresie epidemii COVID-19 – szkoły i placówki funkcjonują w szczególnych warunkach. Jednak bez względu na stan nadzwyczajny – do priorytetowych zadań szkoły należy kształtowanie postaw prozdrowotnych uczniów, w tym nabywanie nawyków higienicznych oraz uczenie zachowań bezpiecznych dla zdrowia własnego i innych osób.

Nowego znaczenia nabrały działania podejmowane na rzecz kształtowania postaw i nawyków prawidłowego odżywiania oraz uświadamianie korzyści płynących z aktywności fizycznej.

Minister Edukacji i Nauki zwraca uwagę na ważną rolę pedagogów, którzy ze względu na czas nauki i zabawy przy komputerze czy tablecie/telefonie, powinni inspirować uczniów i ich rodziców do stosowania w codziennych czynnościach profilaktyki zdrowia.

Powyższej idei służą także działania realizowane w ramach „Programu dla szkół”. Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zwrócił się do Ministra Edukacji i Nauki o wsparcie przebiegu Programu, którego celem jest m.in. promocja wśród dzieci zdrowych nawyków żywieniowych.

W związku z powyższym zamieszczamy informację o zmianach w realizacji „Programu dla szkół” w roku szkolnym 2020/2021 spowodowanych wprowadzeniem obostrzeń w zakresie funkcjonowania placówek oświatowych.

Załączniki