12 stycznia 2021

Zmiany terminów wojewódzkich konkursów przedmiotowych – rok szkolny 2020/2021

W związku z nowelizacją rozporządzenia z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/2111  Lubuski Kurator Oświaty informuje o zmianie terminów Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych w roku szkolnym 2020/2021, wynikających ze zmiany terminu ferii zimowych.

Prosimy o zapoznanie się z nowym terminarzem przeprowadzenia konkursów w roku szkolnym 2020/2021. Terminy konkursów etapu szkolnego, które przewidziane były pierwotnie w dniach 8 – 15 stycznia 2021 r. uległy zmianie. Zmieniony terminarz oraz ujednolicone regulaminy konkursów w załączeniu.

Jednocześnie informujemy, że termin publikacji wykazów uczestników zakwalifikowanych do stopni rejonowych w poszczególnych konkursach został również zmieniony na 4 lutego 2021 r.

Załączniki

Regulamin Konkursu geografia 2020-2021
Data: 2020-12-01, rozmiar: 156 KB
Regulamin Konkursu historia 2020-2021
Data: 2020-12-01, rozmiar: 138 KB
Regulamin konkursu biologia 2020-2021
Data: 2020-12-01, rozmiar: 149 KB
Regulamin konkursu chemia 2020-2021
Data: 2020-12-01, rozmiar: 126 KB
Regulamin Konkursu język angielski 2020-2021
Data: 2020-12-01, rozmiar: 159 KB
Regulamin Konkursu język francuski 2020_2021
Data: 2020-12-01, rozmiar: 135 KB
Regulamin Konkursu język niemiecki 2020-2021
Data: 2020-12-01, rozmiar: 133 KB
Regulamin konkursu język polski 2020-2021
Data: 2020-12-01, rozmiar: 138 KB
Regulamin konkursu matematyka 2020-2021
Data: 2020-12-01, rozmiar: 138 KB
Regulamin Konkursu fizyka 2020-2021
Data: 2020-12-01, rozmiar: 149 KB
terminy konkursów 2021
Data: 2020-12-03, rozmiar: 106 KB