10 stycznia 2022

Zmiany regulaminów wojewódzkich konkursów przedmiotowych – rok szkolny 2021/2022

Szanowni Państwo

Dyrektorzy Szkół Podstawowych

W związku z obecną sytuacją związanym ze stanem epidemii oraz zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, informujemy o zmianie regulaminów  Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych w roku szkolnym 2021/2022. Konkursy rejonowe przeprowadzone zostaną w sposób stacjonarny w każdej ze szkół, z której uczniowie po przeprowadzeniu etapu szkolnego uzyskali awans do etapu II (rejonowego).

Prosimy o zapoznanie się z poprawionymi regulaminami przeprowadzenia konkursów.  Terminy konkursów pozostają bez zmian. Zmienione regulaminy konkursów w załączeniu. Sposób przeprowadzenia II etapu (rejonowego) będzie przebiegał podobnie jak w roku ubiegłym (§ 9. regulaminów odnosi się do szczegółów).

Załączniki