14 czerwca 2019

Zmiana zarządzenia w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020

W związku przyjęciem rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 czerwca 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1093) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 czerwca 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2019 r. 1094), na mocy których w 2019 r. zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w środę 19. czerwca, Lubuski Kurator Oświaty postanowił dokonać zmiany terminu uzupełniania wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego.

oceń artykuł

średnia ocena / 5. liczba głosów:

Załączniki