2 kwietnia 2020

Zmiana regulaminów Konkursów przedmiotowych Lubuskiego Kuratora Oświaty

Szanowni Państwo

W związku z trwającym stanem epidemii na podstawie § 11d ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493, z późn. zm.) zmienia się Regulaminy Konkursów przedmiotowych organizowanych przez Lubuskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2019/2020 z: matematyki, geografii i języka polskiego.

Z uwagi na pytania uczestników konkursu w dniu 3 kwietnia 2020 r. doprecyzowano § 3 ust. 2 ogłoszenia.

Wyniki na stronie https://ko-gorzow.edu.pl/konkursy

Załączniki