21 kwietnia 2020

Zmiana formy pracy Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim

Na podstawie § 15 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1066) Lubuski Kurator Oświaty ogłasza, co następuje.


1. Do odwołania wyłącza się bezpośrednią obsługę interesantów w Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim, Delegaturze Kuratorium Oświaty w Zielonej Górze oraz siedzibach terenowych w Międzyrzeczu, Sulęcinie i Żarach.

2. Urzędnicy nie przerywają pracy, sprawy załatwiane są drogą telefoniczną, elektroniczną lub za pośrednictwem poczty. W sprawach wymagających osobistego stawiennictwa, w szczególności na posiedzeniu komisji kwalifikacyjnej w sprawie nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego, termin i formę stawiennictwa należy uzgodnić z pracownikiem merytorycznym.

3. Wykaz numerów telefonów i adresów poczty elektronicznej.

Sekretariat tel. 95 720 84 12, e-mail: kuratorium@ko- gorzow.edu.pl

Wydział Rozwoju Edukacji tel. 95 7255032

Wydział Nadzoru Pedagogicznego tel. 95 725 5020

Delegatura w Zielonej Górze tel. 684527414 wew. 200, fax : 684 527 414 wew. 210

Terenowy Zespół Wizytatorów w Sulęcinie tel. 95 7553202

Terenowy Zespół Wizytatorów w Międzyrzeczu tel. 691 946 932

Terenowy Zespół Wizytatorów w Żarach tel. 68 3634800

Samodzielne Stanowisko ds. Obronnych: Julian Szambelan, Inspektor Ochrony Danych Osobowych, tel. 95 7255022, e-mail: j.szambelan@ko-gorzow.edu.pl

Szczegółowy wykaz pracowników i kontaktów dostępny jest na stronie http://ko-gorzow.edu.pl/pracownicy/.

 

Ewa Rawa
Lubuski Kurator Oświaty